Lees verder
De Nederlandse industrie moet de komende 10 jaar goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten, processen en diensten te ontwikkelen. Daarbij spelen biobased grondstoffen een belangrijke rol, naast o.a. recycling, hergebruik, waterstof, CCS en elektrificatie.
Redactie / Den Haag

Dat staat in de (concept) bijlage over industrie van de nieuwe subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI), die een dezer dagen in de Staatscourant zal worden gepubliceerd. Uitgangspunt is dat de industrie de komende 10 jaar bijna 20 megaton aan CO2-uitstoot moet reduceren. Om dat haalbaar te maken, moeten er consortia worden gevormd die nieuwe (innovatieve) processen en technieken ontwikkelen. Zo is er bijvoorbeeld ondersteuning vanuit MOOI beschikbaar voor partijen die een industrieel consortium willen vormen dat zich richt op de productie van biobased kunststoffen.

De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s), zoals TKI-BBE, zijn van het begin af aan betrokken bij het Missiegedreven Innovatiebeleid en en kunnen mogelijke indieners adviseren bij het vinden van goede partners en samenwerkingsverbanden. Ook RVO.nl ondersteunt mogelijke aanvragers met advies, toegang tot netwerken en informatie, onder meer over de voorwaarden van de MOOI-regeling.