Lees verder
De Federatie Bio-economie Nederland pleit voor een scherpere en beter onderbouwde visie op het gebruik van biomassa voor het realiseren van klimaatdoelen. Dat schrijft voorzitter Dorette Corbey in een reactie op het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord.
Redactie / Den Haag

‘Scheer niet alle biomassa over één kam, en kijk verder dan alleen de zogenaamde schoorsteenemissies’, aldus Corbey. ‘Dan wordt duidelijk onder welke voorwaarden biomassa een positieve bijdrage levert aan het klimaat, maar ook wanneer biomassa juist niet ingezet moet worden. Zo kunnen bestaande meningsverschillen over de inzet van biomassa overbrugd worden.’

Volgens de Federatie ontbreekt in het huidige Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord van het kabinet een gedegen analyse van de bijdrage die biomassa in de transitie naar een low carbon economie kan leveren. Daarin is sprake van kleine stappen, maar ‘als we niet tegelijkertijd ook investeren in radicale innovatie zitten we nog decennialang vast aan fossiele grondstoffen.’

Kloof

Helaas is de kloof tussen voor- en tegenstanders van de inzet van biomassa de laatste jaren eerder toe- dan afgenomen, stelt Corbey. ‘Dat is jammer, want inzet van plantaardige grondstoffen is nodig om af te komen van fossiele grondstoffen.’ De Federatie wil graag bijdragen aan de discussie, om een dialoog mogelijk te maken. Daarbij moeten bruggen worden gebouwd door:

  • Een primair duurzaamheidskader voor alle biomassa (ecosystemen, bodembeheer) te formuleren;
  • een duurzaamheidsplus kader te ontwerpen dat bijdraagt aan de vergroting van het aanbod en van de voedselzekerheid;
  • CO2-reductie (directe en indirecte emissies) centraal te stellen en de combinatie met CCU/S te maken;
  • het cascaderingsprincipe om te zetten in duidelijke voorrangsregels met waar nodig een tijdslimiet: geen eenmalige inzet als langjarig gebruik een alternatief is.
  • Uit te gaan van een beperkte beschikbaarheid en voor energie en warmte te voldoen aan het fair share principe
  • Goede monitoring van beschikbaarheid van biomassa
  • Een investeringsprogramma dat helpt om problemen op te lossen en nieuwe kansen te creëren.

Praktische werkwijze

De Federatie Bio-economie stelt diverse stappen voor die de werkwijze in het klimaatbeleid praktisch en uitvoerbaar houden. Belangrijk is echter dat de overheid echt werk maakt van één eenduidig duurzaamheidskader, dat principes vastlegt over duurzame productie en gebruik van alle biomassa.

‘Samenwerking is nu meer nodig dan ooit’, stelt de Federatie. ‘Alleen samen kunnen we nodige ruimte maken die nodig is om te komen tot een klimaatakkoord dat zinvol is, breed gedragen wordt maar – vooral – bijdraagt aan een betere toekomst.’

De volledige tekst van de reactie op het Klimaatakkoord is te lezen op de website van de Federatie.