Lees verder
Gisteren (10 mei) heeft de Europese Commissie een wijziging van het werkprogramma Horizon Europe 2021-2022 goedgekeurd. Het budget wordt met bijna €562 miljoen verhoogd. Horizon Europe is het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU voor de periode 2021-2027 ter waarde van €95,5 miljard. De begroting voor het programma voor 2021 en 2022 komt na de verhoging uit op bijna € 16 miljard.
Redactie / Brussel

De wijzigingen zijn bedoeld om de EU-missies die in september 2021 van start zijn gegaan te ondersteunen. Zij hebben tot doel tegen 2030 ambitieuze doelstellingen op het gebied van gezondheid, klimaat en milieu te verwezenlijken. Zo wordt in de missie ‘Aanpassing aan de klimaatverandering’ €126,2 miljoen geïnvesteerd. Dit geld wordt onder meer besteed aan kustversterking in het Noordpoolgebied en het Atlantische zeebekken. Er gaat €129,56 miljoen naar de missie ‘Kankerbestrijding’, voor het verbeteren van preventie, het versterken van de onderzoekscapaciteit en klinische proeven. Voor de missie ‘Herstel van onze oceanen en wateren’ wordt € 117,9 miljoen uitgetrokken, onder meer voor het beschermen van mariene en zoetwaterecosystemen en biodiversiteit, het tegengaan van verontreiniging en het tot stand brengen van een duurzame, koolstofneutrale en circulaire blauwe economie tot stand te brengen.

Voor de missie ‘Een bodemdeal voor Europa’ is €95 miljoen beschikbaar om onder meer een nieuw kennisdepot op te zetten, de rol van bodembiodiversiteit in ecosysteemdiensten te onderzoeken, strategieën voor bodemsanering en hergebruik vast te stellen. De begroting voor de al vastgestelde missie Acties voor de missie ‘Klimaatneutrale en slimme steden’ (€119,37 miljoen in 2022) is verhoogd met bijna €6,25 miljoen. De eerste ronde van de komende oproepen wordt geopend op 12 mei 2022 en de tweede ronde op 24 mei 2022.

Innovatie-ecosysteem

Er worden ook meer acties ondernomen om het Europese innovatie-ecosysteem te stimuleren. Het budget van WomenTechEU dat dit jaar meer dan 100 door vrouwen geleide start-ups ondersteunt verdrievoudigt naar €10 miljoen en er komt €2 miljoen beschikbaar voor ‘angel investing’ in de EU. Er gaat €6 miljoen naar de oprichting van samenwerkingsplatforms en -netwerken voor de cultuursector en creatieve bedrijfstakken, €3 miljoen naar de beoordeling van de sociale effecten van groen overgangsbeleid, €3 miljoen naar innovatieve oplossingen voor de toekomst van de democratie, €1,5 miljoen naar de waarnemingspost voor innovatie in de publieke sector en in totaal €3,2 miljoen naar andere (kleine) aanpassingen aan het werkprogramma.

Wetenschappers Oekraïne

Tot slot is er geld uitgetrokken voor het ondersteunen van Oekraïense wetenschappers. Zo wordt er in het kader van de nieuwe regeling MSCA4Ukraine (onderdeel van de Marie Skłodowska-Curie-acties) €25 miljoen uitgetrokken om ontheemde onderzoekers in staat te stellen hun werk voort te zetten bij gastorganisaties in de EU en om de onderzoeks- en innovatiecapaciteit van Oekraïne weer op te bouwen zodra dit kan. Honderden Oekraïense wetenschappers kunnen ook profiteren van een verhoogd budget van €1 miljoen voor het initiatief ‘wetenschappers helpen wetenschappers.’ Organisaties in Rusland, Belarus of bezette gebieden in Oekraïne, zijn uitgesloten van ondersteuning.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie.

Beeld: Anton Balazh/Shutterstock