Lees verder
Met behulp van een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant, stelt de gemeente Bergen op Zoom in samenwerking met de Green Chemistry Campus € 1.187.500,- beschikbaar voor Midden- en kleinbedrijven (MKB) die actief zijn in de biobased economy.
Redactie / Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom ziet MKB en startup-bedrijven als belangrijke spil in de nieuwe economie. Zij zijn vaak flexibel en wendbaar, kunnen op korte termijn innoveren en producten op de markt brengen. Financiering is dan ontzettend belangrijk om van een laboratorium- en testfase over te kunnen stappen naar een productiefase.

De financieringsmogelijkheden voor het MKB zijn echter complex en sluiten vaak niet aan bij de behoefte van deze bedrijven. Van 1 september 2020 tot 1 juni 2023 kunnen ondernemers daarom een beroep doen op de gemeentelijke Stimuleringsregeling Biobased Economy – Green Chemistry Campus. Per aanvraag is maximaal € 50.000 beschikbaar. Deze bijdragen worden in de vorm van cofinanciering verstrekt. Dat betekent dat een onderneming eenzelfde bedrag als de stimuleringsbijdrage inbrengt.

Goede uitgangspositie

De provincie Noord-Brabant draagt bij aan deze regeling omdat het de biobased economy ziet als motor voor de Brabantse kenniseconomie en de werkgelegenheid. Noord-Brabant kent een goede uitgangspositie om de biobased economy te ontwikkelen: de aanwezige chemie gebruikt resten uit de agrofoodsector. De provincie Noord-Brabant zet zich daarom samen met kennispartners, bedrijfsleven en ontwikkelbedrijven in om clusters en ketens te ontwikkelen die (inter)nationaal het verschil maken. De Green Chemistry Campus speelt daarin een rol als incubator voor ondernemers met vernieuwende biobased ideeën. De campus biedt kantoor- en vergaderruimtes, laboratoriumfaciliteiten, een demoruimte en technologische ondersteuning en coaching.

Webinar

Op 23 september 2020 organiseert de Green Chemistry Campus een praktisch (gratis) webinar met de titel ‘Geld om te Groeien’, over de financiering van biobased innovaties. Het is gericht op ondernemers met een nieuw circulair en/of biobased businessidee of project.

Meer informatie over de stimuleringsregeling is te vinden op de website van de gemeente Bergen op Zoom. Meer informatie over het webinar ‘Geld om te Groeien’ is te vinden in de agenda. 

Beeld: Green Chemistry Campus