Lees verder
In het onlangs gepresenteerde regeerakkoord is vastgelegd dat de belasting op het storten en verbanden van afval, met een nog onbekend bedrag wordt verhoogd. Mede daardoor wordt het slimmer omgaan met reststromen steeds belangrijker voor bedrijven. Maar hoe pak je dat aan? Daarover gaat het 17e Circular Economy Congres dat op 4 december wordt gehouden.
Redactie / Utrecht

In onze huidige economie komen grote hoeveelheden bedrijfsafvalstromen vrij. Verschillende van deze stromen worden verbrand en zelfs in toenemende mate gestort. Dit geldt onder andere voor sorteerresidu, slib, A- en B-hout en organische natte fractie. Deze stromen hebben meer potentie dan te eindigen in verbranding of storten. De recente ontwikkeling in het regeerakkoord maakt het voor steeds meer bedrijven noodzakelijk om meer in te zetten op deze potentie. Ook treedt naar verwachting later dit jaar het derde Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3) in werking. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor het hoogwaardiger verwerken van bedrijfsafvalstromen.

De vraag is nu waarom dergelijke reststromen nog worden gestort of verbrand? En hoe kunnen dergelijke reststromen hoogwaardiger worden gerecycled? Welke belemmeringen zijn er in dit proces en hoe kunnen deze worden weggenomen? En tot slot, welke bijdragen kunnen de betrokken bedrijven en andere belanghebbenden hieraan leveren?

Deze vragen staan centraal tijdens het 17e Circular Economy Lab. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute in samenwerking met Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Amsterdam Economic Board.

Voor het uitgebreide programma en aanmelden, zie onze agenda.