Lees verder
In onze huidige economie komen grote hoeveelheden bedrijfsafvalstromen vrij. Verschillende van deze stromen worden verbrand en zelfs in toenemende mate gestort. Dit geldt onder andere voor sorteerresidu, slib, A- en B-hout en organische natte fractie. Deze stromen hebben meer potentie dan te eindigen in verbranding of storten.

Een recente ontwikkeling is het onlangs gepresenteerde regeerakkoord. Hierin is vastgelegd dat de belasting op storten en verbranden van afval met een nog onbekend bedrag verhoogd wordt. Ook treedt naar verwachting later dit jaar het derde Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3) in werking. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor het hoogwaardiger verwerken van bedrijfsafvalstromen.

Belangrijke vragen die nu opkomen zijn:
– Waarom worden dergelijke reststromen nu nog gestort of verbrand?
– Hoe kunnen dergelijke reststromen hoogwaardiger worden gerecycled?
– Wat zijn de belemmeringen in dit proces en hoe kunnen deze worden weggenomen?
– En welke bijdragen kunnen de betrokken bedrijven en andere belanghebbenden hieraan leveren?

Deze vragen staan centraal tijdens het 17e Circular Economy Lab. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute in samenwerking met Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Amsterdam Economic Board.

Programma

19.30 uur Ontvangst met koffie en thee

20.00 uur Welkom door moderator Jacqueline Cramer

20.05 uur Pitch: Toename van verbranding en stort van bedrijfsafvalstromen
Marlies Lambregts, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied nam een flinke toename waar van de stort van sorteerresidu afkomstig uit het westelijk havengebied van Amsterdam. Dit was aanleiding voor een nader onderzoek waarbij naast sorteerresidu ook gekeken is naar andere afvalstromen. In de inleidende pitch deelt Marlies Lambregts de achtergrond van dit onderzoek en de resultaten.

20.15 uur Paneldiscussie: Van stortplaats en verbrandingsoven naar circulaire bedrijfsafvalstromen
Tijdens de paneldiscussie komen de volgende vragen aan bod:
– Hoe kan het storten van sorteerresidu en overige onderzochte stromen worden voorkomen?
– Waarom wordt er de laatste tijd weer meer gestort?
– Kan de door Rutte III voorgestelde verhoging van de stort- en verbrandingsbelasting hierin verbetering brengen?
– Hoe kunnen afvalverwerkingsbedrijven gezamenlijk vermijden dat reststromen, die niet op de stortplaatsen thuis horen, niet meer gestort worden?
– Kan sorteerresidu beter of anders gescheiden worden zodat hoogwaardige recycling mogelijk is, dan wel dat de overgebleven stroom nog nuttig kan worden toegepast?
– Welke knelpunten belemmeren de mogelijkheden en hoe kunnen deze worden opgelost?

Paneldiscussie met:
– Patrick Duprez, Renewi/van Gansewinkel
– Dick Hoogendoorn, Vereniging Afvalbedrijven
– Marko Kraakman, Landelijk Afval Plan 3 (LAP3)
– Marlies Lambregts, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

21.00 uur Pitch: Naar hoogwaardig hergebruik van kansrijke stromen
Monique Wekking, TNO
Uit het onderzoek van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied komen drie kansrijke reststromen naar voren: slib, klasse A-hout (onbewerkt hout) en B-hout (bewerkt hout dat niet verduurzaamd of geïmpregneerd is) en de organische natte fractie die vrijkomt bij mechanische nascheiding van afval. Wat is technisch mogelijk op de korte en lange termijn voor de hoogwaardige verwerking van deze stromen?

21.10 uur Paneldiscussie: Welke mogelijkheden zijn er om deze drie belangrijke reststromen hoogwaardiger te hergebruiken?
Tijdens de paneldiscussie komen de volgende vragen aan bod:
– Kunnen we voorkomen dat er zulke grote afvalstromen ontstaan en zo ja hoe?
– Welke technische mogelijkheden zijn er om drie belangrijke reststromen hoogwaardiger te gaan recyclen, te weten: slib, A- en B-hout en organische natte fractie?
– Welke innovaties zijn nodig om op korte en langere termijn tot hoogwaardiger recycling te komen?
– Hoe kunnen innovaties binnen deze reststromen in de praktijk gebracht worden?
– Wat zijn de organisatorische en economische belemmeringen en hoe kunnen deze worden weggenomen?
– Welke bijdragen kunnen de betrokken bedrijven en andere belanghebbenden hieraan leveren?

Paneldiscussie met:
– Sietse Agema, Afval Energie Bedrijf Amsterdam
– Ben de Ru, Waternet
– Monique Wekking, TNO

21.55 uur Conclusies en vervolgacties

22.00 uur Netwerkborrel