Lees verder
Het Utrecht Sustainability Institute & Amsterdam Economic Board organiseren op 12 december 2018 Circular Economy Lab 19, met als thema: 'De metaalketen sluiten'.

De prijzen van primaire grondstoffen blijven stijgen. Door binnenlands metaalresten beschikbaar te maken voor de Nederlandse staal- en maakindustrie, krijgt de sector toegang tot een meer beheersbare, betaalbare bron van ijzer, zink, koper en andere waardevolle metalen. Bovendien is een gesloten metaalketen een bron van CO2-reductie: productie van basismetalen uit schroot kost tot 75% minder energie dan uit ertsen. Het sluiten van metaalketens is dus goed voor de concurrentiepositie van onze staal- en maakindustrie en voor het klimaat. Om dit mogelijk te maken, is een constante stroom van schonere, bruikbare metaalresten nodig.

De Transitieagenda Circulaire Maakindustrie van de Rijksoverheid noemt het sluiten van de metaalketen als één van zijn primaire doelstellingen. Wat kunnen we op korte en langere termijn doen om dit te bereiken?