Lees verder
Hoe kunnen we het huidige momentum benutten en hoogwaardige verwerking van biomassa versnellen? Die vraag staat centraal staat tijdens het 18e Circular Economy Lab op 4 juni, georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute en Natuur en Milieufederatie Utrecht.

Wageningen University trapt af met een presentatie over de rol van biomassa in de circulaire economie. Daarna is er een discussie met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Zij genereren grote hoeveelheden biomassa en hebben ervaring met routes voor hoogwaardige verwerking van hun restromen.

Vervolgens wordt ingezoomd op de toepassing van biomassa-reststromen in de bouw- en infrasector. Het bedrijf Roelofs presenteert succesvolle pilots met bio-asfalt en bio-beton. Opdrachtgevers van onder andere Provincie Zeeland (koploper in biobased inkopen) gaan in debat over hoe we de weg plaveien voor grootschalige, hoogwaardige verwerking van maaisel, snoeihout en slib in deze sectoren.

Programma
04-06-2018 19:30Ontvangst met koffie en thee
04-06-2018 20:00Welkom en introductie door Jacqueline Cramer
04-06-2018 20:10Pitch van Jan van Dam, Wageningen University & Research,over de rol van biomassa in de circulaire economie. Daarop volgend een paneldiscussiemet Antoine Giezen, Rijkswaterstaat, Wim Heijbroek, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Henk Wanningen, Staatsbosbeheer.
04-06-2018 21:00Pitch van Robby van den Broek, Roelofs BV over demonstratieprojecten met bio-asfalt en biobeton. Daarop volgend een paneldiscussie met Jolein Baidenmann, Grondstoffenregisseur Metropoolregio Amsterdam, Hans Korbee, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Martin Scherpenisse, Provincie Zeeland.
04-06-2018 21:55Formuleren van conclusies en vervolgacties, door Jacqueline Cramer
04-06-2018 22:00Netwerkborrel