Lees verder
Het Solvay Research & Innovation Centre in Lyon gaat Relement BV uit Bergen op Zoom helpen bij de opschaling van de productie van bio MPA.
Redactie / Bergen op Zoom

Bio MPA, voluit 3-methylftalisch anhydride is een bio-aromaat die het fossiele ingrediënt ftaalzuuranhydride in coatings kan vervangen. Dit maakt de coatings niet alleen duurzamer, maar biedt ook verbeterde eigenschappen, zoals een hogere hardheid. Afnemers van coatings hebben
hebben belangstelling getoond om bio MPA te kopen zodra het product commercieel beschikbaar wordt. De hiervoor noodzakelijke opschaling begint met procesoptimalisatiestudies in samenwerking met Solvay en met ondersteuning vanuit investeringsfonds Invest-NL.

“Procesoptimalisatiestudies zijn belangrijke mijlpalen voor de commercialisering van bio MPA”, zegt Stefano Iannacone, CTO van Relement. “Maar innovatieve start-ups in de chemie, zoals Relement, stuiten daarbij vaak op financiële hindernissen zoals de noodzaak om een proeffabriek te bouwen, waarvoor aanzienlijke kapitaalinvesteringen nodig zijn. In het chemische innovatielandschap zijn echter verschillende grote chemiebedrijven die beschikken over R&D-middelen en knowhow en die openstaan voor externe samenwerkingsverbanden. Wij geloven dat Solvay R&IC Lyon een uitstekende partner is om Relement te helpen op onze weg naar commerciële schaal.”

Ervaringen gedeeld

Invest-NL Senior Business Developer Guus Dubbink voegt toe: “We hebben Relement geholpen bij het ontwikkelen van een innovatief nieuw businessmodel dat de eerste financiële hindernissen helpt overwinnen, gebaseerd op het uitbesteden van de demonstratiestap. Invest-NL ondersteunt Relement in haar missie om te commercialiseren en de productie op te schalen. Bovendien zullen de opgedane ervaringen worden gedeeld met de biobased chemiegemeenschap, waardoor soortgelijke Nederlandse start-ups kunnen worden geholpen.”

Volgens Grégory Landelle, labmanager Organische Chemie en Procesontwikkeling is Solvay blij dat het Relement in zijn ontwikkeling van bio MPA kan ondersteunen. “Relement ontwikkelt, net als Solvay, duurzame oplossingen op basis van innovatieve technologieën die hernieuwbare producten uit biomassa gebruiken. Het past in de missie van Solvay om materialen van de toekomst uit te vinden en te ontwerpen met een kleine ecologische voetafdruk tijdens productie en (her)gebruik.”

Beeld: Simol1407/Shutterstock