Lees verder
De overheid als ‘launching customer’ voor circulaire en biobased innovaties; in Nederland is het een bekend verschijnsel. Via overheidsinkopen van innovatieve producten en diensten (Public Procurement of Innovative Solutions, of PPI) krijgen bedrijven de kans om in de praktijk te bewijzen dat hun producten of diensten voldoen, of zelfs beter presteren dan traditionele oplossingen.
Redactie / Martin

In andere landen is dit niet zo vanzelfsprekend. Daarom heeft een internationaal consortium het Europese PRONTO-project opgezet. PRONTO wil overheden in heel Europa stimuleren om bij de openbare inkoop rekening te houden met bedrijven die innovatieve producten en diensten aanbieden. Op die manier kan de overheid via inkoop innovatie in de openbare sector aanjagen en economische groei stimuleren, onder meer door het innovatieve mkb aan eerste gebruikersreferenties te helpen.

Inkopers risicomijdend

De adoptie van PPI blijkt echter moeizaam te gaan. Dat kan liggen aan een gebrek bij inkopers aan bewustzijn van of ervaring met de inkoop van nieuwe technologieën en marktontwikkelingen. Ook zijn ze meestal risicomijdend; ze kopen liever bij gevestigde bedrijven en bekende leveranciers, dan bij nieuwe, kleinere bedrijven.

Volgens Robert Miskuf, coördinator van PRONTO en CEO van PEDAL Consulting in Slowakije, zijn aanbestedingen bovendien vaak nauwelijks resultaatgericht geformuleerd; al te vaak schrijven ze gedetailleerd specifieke oplossingen voor, waardoor alternatieven bij voorbaat kansloos zijn.

Vraag en aanbod matchen

Het PRONTO-project gaat in kaart brengen waar openbare kopers behoefte aan hebben en wat de belemmeringen zijn voor de adoptie van PPI. Ook gaat PRONTO diverse (inter)nationale bijeenkomsten organiseren, waaronder trainingen voor openbare aanbesteders, uitwisselingen van personeel en bemiddelings-evenementen om vraag en aanbod te matchen. Daarnaast gaat PRONTO in Roemenië, Slowakije en Spanje pilot PPI-projecten opzetten op het gebied van schone energie , gezondheidszorg en regionale ontwikkeling.

Het PRONTO project loopt 40 maanden en ontvangt circa € 1,5 miljoen subsidie vanuit het Europese programma ‘Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises’ (COSME). Dat is erop gericht de concurrentiekracht van het mkb/kmo te vergroten. In het projectteam zitten drie overheidsinkopers en 7 mkb’s uit 8 EU-landen.

Agro&Chemie publiceerde recent een uitgebreid artikel over de weerbarstoge praktijk van biobased inkopen. Lees het volledige artikel op deze website.

Beeld: Olivier Le Moal/Shutterstock