Lees verder
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de landbouw de komende jaren flink verduurzamen, onder andere door boeren toegang te geven tot (bio)technologische oplossingen, meldt HollandBio. Daarnaast zet LNV in op een hogere zelfvoorzieningsgraad van duurzame eiwitproductie in Nederland en Europa.
Redactie / Den Haag

Hierover stuurde het kabinet twee Kamerbrieven, een over de Nationale Eiwitstrategie en de ander over het perspectief voor agrarische ondernemers, als onderdeel van de stikstofplannen.

Het kabinet zet onder andere in op nieuwe veredelingstechnieken door praktijkprogramma’s en experimenten in Nederland te faciliteren. Ook naar Europa toe zal de Nederlandse overheid doen wat in haar macht ligt om meer ruimte te creëren voor nieuwe veredelingstechnieken.

Daarnaast ziet het kabinet de potentie van alternatieve eiwitproductie met behulp van biotechnologie en de sterke kennisbasis die Nederland hierin heeft. De overheid wil een impuls geven aan de ontwikkeling van het gebruik van microalgen, schimmels en gisten, veredeling van suikerbieten en producten op basis van fermentatie voor hoogwaardige eiwitproductie op eigen bodem. Deze eiwitten zijn bestemd voor menselijke consumptie, productieketens of duurzamer veevoer.

Volgens HollandBIO bieden biotechnologische innovaties concrete oplossingen voor een daadwerkelijk duurzaam landbouw- en voedselsysteem. Het biedt boeren een toekomstperspectief waarmee ze niet de koplopers van gisteren blijven, maar juist de nummer één innovatieleider van morgen. Daartoe is het heel belangrijk dat biotech innovaties echt de ruimte krijgen en hun plek vinden in de praktijk, op de velden en in het supermarktschap.

Beeld: DSM