Lees verder
Marjan Oudeman, Paulien Herder en Paul de Krom treden per 14 februari 2022 aan als programmabestuur voor het groeifondsprogramma GroenvermogenNL, meldt de Topsector Chemie, ChemistryNL. Met een eerste reservering vanuit het Nationaal Groeifonds van € 338 miljoen ondersteunt GroenvermogenNL de omschakeling naar een groene waterstofeconomie en groene chemie.
Redactie / Den Haag

“We kiezen voor bestuurlijke ervaring en sterke verbinders die bereid zijn regie te voeren”, zegt Manon Janssen (voormalig boegbeeld Topsector Energie), die samen met collega-boegbeelden van High Tech Systemen en Materialen en Chemie het programmabestuur samenstelde.

Mr Marjan Oudeman, MBA wordt voorzitter van GroenvermogenNL. Zij is commissaris bij diverse bedrijven in binnen- en buitenland, waaronder UPM-Kymmene Corporation en Solvay SA. Voorheen werkte zij voor Tata Steel en AkzoNobel en was zij voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht.

Prof. dr. ir. Paulien Herder is decaan Technische Natuurwetenschappen en hoogleraar Energiesystemen aan de TU Delft. Daarnaast is zij Captain of Science van het Topteam van de Topsector Energie. Haar specialisme is de energiesysteemintegratie en het fossielvrij maken van energie en industrie door middel van elektrochemische conversie.

Drs. Paul de Krom is voorzitter van de raad van bestuur en CEO van TNO. Vanaf 1 februari treedt De Krom tevens aan als nieuwe voorzitter van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). Eerder was hij staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en lid van de Tweede Kamer. Daarvoor werkte hij bij Shell.

Eerste tender

Afgelopen voorjaar heeft de commissie Nationaal Groeifonds M€ 338 gereserveerd voor het programma GroenvermogenNL op het gebied van waterstofproductie en de toepassing van waterstof en groene elektronen in de energie-intensieve industrie. GroenvermogenNL wil een sterk nationaal en regionaal verankerd innovatie-ecosysteem voor waterstofproductie en -toepassingen opzetten.

Einde eerste kwartaal van dit jaar wordt het R&D- en human capital programma uitgerold. Parallel wordt medio maart een eerste tender voor kleine demonstratieprojecten opengesteld.

Beeld: Scharfsinn/Shutterstock