Lees verder
Plastics liggen onder vuur, dat weten we, maar we kunnen niet zonder. Het materiaal is praktisch, licht, makkelijk te vormen, goedkoop en hygiënisch. Maar het vormt ook een probleem in het milieu, breekt moeilijk af en is vaak gemaakt van fossiele grondstoffen, dus absoluut niet CO2-neutraal. Wat als je plastics op een duurzame, circulaire en klimaatneutrale manier kon produceren?
Redactie / Groningen

Dat kan, bijvoorbeeld door (bio)plastics te maken uit afval, plantaardig materiaal of CO2, al dan niet met behulp van micro-organismen. Het vereist een nieuwe manier van nadenken over polymeren; veel chemische processen moeten opnieuw worden uitgevonden. Dat is een enorme opgave, waar de chemische en procesindustrie in Noord-Nederland al volop aan werkt.

De korte lijnen tussen bedrijven en kennisinstellingen spelen daarin een cruciale rol. Met betrokken overheden maken ze het Noorden tot een onderscheidende regio, een aantrekkelijke proeftuin voor de circulaire wereld. Het Noorden heeft een bijzondere combinatie van industrie en de kennisinstellingen, een goede zeehaven, en een omvangrijke agro-sector die van toenemend belang is als bedenker en leverancier van toekomstige grondstoffen. Tel daarbij op de windparken voor de kust die voor voldoende duurzame elektriciteit zorgen, de gasinfrastructuur die herbruikbaar is voor andere energiebronnen, en de beschikbare ruimte voor vestiging.

Dit is het werkgebied van Chemport Europe; het vormt de bakermat voor de nieuwe, groene economie. Het is een goede plek voor kennistalent, ontdekkers en onderzoekers, voor vakmensen, chemici, procestechnologen en vele anderen. Groene denkers en doeners die de unieke positie van Groningen, Drenthe en Friesland versterken.

Chemport Europe laat hieronder zien hoe dat er in de praktijk uitziet. Deze infographic verscheen eerder in het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant.

Klik om te openen

Beeld bovenaan: Africa Studio/Shutterstock. Infographic: Chemport Europe