Lees verder
Bedrijven in Noord-Nederland gaan de komende jaren fors investeren in het volledig circulair verwaarden van landbouwgewassen, via het nieuwe test- en innovatieprogramma FASCINATING.
Redactie / Groningen

Het programma is gericht op het winnen van hoogwaardige ingrediënten uit landbouwproducten en reststromen, waaronder eiwitten voor gezonde voeding en bouwstenen voor groene chemie. “We combineren duurzaamheid en natuur met economische impact”, zegt Peter Bruinenberg, directeur Public Affairs van Avebe.

FASCINATING (voluit Food Agro Sustainable Circular Nature Technology in Groningen) komt voort uit het Nationaal Programma Groningen en verbindt vier coöperaties (Agrifirm, Avebe, Cosun en FrieslandCampina) met de landbouworganisatie LTO-Noord, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Samen ontwikkelen zij een nieuw verdienmodel voor de agro-sector. “Door de bundeling van vier coöperaties bereiken we de schaalgrootte die deze ontwikkeling mogelijk maakt”, legde Peter Bruinenberg vorige week uit tijdens een webcast van de Agro Agenda Noord-Nederland. Hij benadrukte dat het vooral om een open programma gaat, waarbij ook andere partijen mogen aanschuiven. Zo zijn bijvoorbeeld ook Chemport Europe, de Gasunie, Zernike Advanced Processing faciliteit (ZAP), het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) en diverse onderzoekers, machinebouwers, brand owners én consumenten betrokken.

Terug naar de akker

Het uitgangspunt van FASCINATING is dat agro-reststromen integraal moeten worden benut, waarbij de koolstof (CO2) en stikstofcycli worden gesloten. Belangrijk is dat daarbij niet pas aan het eind van de keten wordt geketen of en hoe deze circulair is te maken, maar vanaf het begin. “We nemen op voorhand mee dat de mineralen en misschien zelfs iets van de stikstof aan het eind weer terug moeten naar de akker”, zegt Bruinenberg. Dat vereist een andere manier van denken, maar ook veel onderzoek en ontwikkeling. De consortiumpartners trekken er de komende 10 jaar dan ook maar liefst € 100 miljoen voor uit, te verdelen over vier werkpakketten:

  • Gezonde en gebalanceerde voeding
  • Duurzame dierlijke en plantaardige eiwitproductie
  • Energie-efficiënte en duurzame verwerking van reststromen
  • Non-food toepassingen van niet-eiwitstromen (zoals koolhydraten, fosfaten en mineralen)

Een looptijd van 10 jaar klinkt best lang, maar de eerste resultaten worden al in de periode 2021-2023 verwacht: een pilotfabriek voor het verwerken van (suiker)bietenblad, grootschalige experimenten met nieuwe bouwplannen en nieuwe teelten, een multipurpose extractie- en verwerkingsinstallatie voor eiwitrijke gewassen voor humane voeding, een industriële onderzoeksopstelling voor het energiezuinig drogen en ontwateren van biomassa, een eerste selectie van nieuwe eiwitgewassen en inzicht in de gezondheidseffecten van fracties van die gewassen. “De ideeënfase is voorbij”, concludeert Bruinenberg. “We moeten nieuwe projecten gaan definiëren en vaststellen wie er meer wil doen, niet alleen in Groningen maar ook in Drenthe en Friesland. De eerste gesprekken willen we voor 1 december al hebben afgerond.”

Partijen die geïnteresseerd zijn in deelname aan een of meer van de werkpakketten van FASCINATING kunnen zich melden bij Peter Bruinenberg. De volledige webcast is nog online terug te kijken.

Beeld: webcast Agro-Agenda Noord-Nederland