Lees verder
Den Helder is een ideale locatie voor de grootschalige productie van blauwe waterstof. Dat is de conclusie van een onderzoeksrapport van het samenwerkingsverband H2Gateway (een groep van bedrijven en overheden).
Redactie / Den Helder

Volgens de onderzoekers kan deze productie op korte termijn en tegen relatief lage kosten, gerealiseerd worden in de haven van Den Helder, mede dankzij de al aanwezige gasinfrastructuur.

De kern van het rapport, getiteld ‘Poort naar een CO2-vrije waterstofeconomie’, is de gecentraliseerde productie van blauwe waterstof, die weliswaar wordt geproduceerd uit fossiele grondsstoffen, maar met afvang en opslag van CO2. Het uiteindelijke doel is de overschakeling op groene waterstof, die wordt geproduceerd met groene elektriciteit.

Kees Visser, wethouder van de gemeente Den Helder: “Op korte termijn krijgen we de productie van groene waterstof onvoldoende op stoom. Op langere termijn is dat alleen mogelijk als we nu starten met blauwe waterstof. Blauw is hierin een transitiebrandstof die de weg baant voor de productie van groene waterstof. Dit kan in de toekomst bijvoorbeeld afkomstig zijn van de windparken op zee die nabij onze regio gerealiseerd gaan worden.”

Landelijke samenwerking

Samenwerking met andere locaties in Nederland waar waterstoffaciliteiten gerealiseerd kunnen worden is voor de bestuurders en betrokkenen essentieel. Edward Stigter, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland: “Het potentieel verdienvermogen van de waterstofeconomie is groot. Als de geschikte locaties in Nederland samenwerken kunnen we, met behulp van de reeds aanwezige gasinfrastructuur bij Den Helder, in Europa marktleider worden en de backbone voor waterstof realiseren.”

Het rapport ‘Poort naar een CO2-vrije waterstofeconomie’ is geïnitieerd door H2Gateway, een samenwerkingsverband van acht partijen bestaande uit de provincie Noord-Holland, gemeente Den Helder, New Energy Coalition, GasTerra, Gasunie, NAM, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Port of Den Helder. H2Gateway is erop gericht een forse impuls te geven aan het behalen van de nationale klimaatdoelstellingen.

2 megaton CO2-reductie per jaar

H2Gateway wil een faciliteit ontwikkelen voor de centrale productie van ongeveer 0,2 megaton blauwe waterstof per jaar voor de industrie. Dat is tussen de 500 en 550 ton waterstof per dag. Daarmee neemt de beoogde blauwe-waterstoffaciliteit 25% van de nationale jaarlijkse productie van industriële waterstof voor haar rekening. Het effect is 2 megaton CO2-reductie per jaar, wat neerkomt op 14% van de jaarlijkse industriële verduurzamingsopgave voor 2030.

Beeld: North Sea Energy Gateway