Lees verder
Reststromen uit de humane voedingsindustrie krijgen een tweede kans als circulair veevoer. Vanuit de Regiodeal Foodvalley wordt daar onderzoek naar gedaan in de proeftuin voor de landbouw ('Boer aan het Roer').
Redactie / Wageningen

Bij Boer aan het Roer is het uitgangspunt dat innovaties die de landbouw toekomstigbestendig moeten maken het beste getest kunnen worden op het boerenerf. In meerdere selectierondes worden deze innovaties beoordeeld op haalbaarheid en toepasbaarheid.

De zojuist voltooide tweede selectieronde heeft heeft in totaal tien nieuwe innovaties opgeleverd, waaronder de eerste zes voor het thema Circulair Veevoer. Hierbij gaat het onder meer over het inzetten van plantaardige bijproducten bij melkgeiten en pluimvee, maar ook over het gebruik van grondstoffen in veevoer die niet meer geschikt zijn voor humane consumptie.

“De geselecteerde innovaties richten zich op verschillende diersoorten. Ze zijn gebaseerd op reststromen of op alternatieve eiwitbronnen. Dit geeft een mooie variatie aan innovaties waar diergezondheid, welzijn en emissies bij gemeten zullen worden,” zegt Annemarie Rebel van Wageningen UR. Zij is trekker van het thema Circulair Veevoer.

De komende tijd zal er voor de innovaties matchmaking gaan plaatsvinden met veehouderijbedrijven; daarbij wordt gekeken waar bij veehouderijbedrijven die zich hebben aangemeld de innovaties kunnen worden geïmplementeerd en getest. Het is nog mogelijk om zowel nieuwe innovaties als boerenbedrijven aan te melden voor deelname. Later dit voorjaar wordt bekendgemaakt wanneer een volgende selectieronde plaatsvindt.

Beeld: Chirath Photo/Shutterstock