Lees verder
Het nieuwe Netwerk Chemical Recycling dat vlak voor de zomervakantie is opgericht, maakt een vliegende start met 10 koplopers. Het zijn bedrijven die actief zijn in de chemische recyclingwereld, die zich momenteel sterk ontwikkelt.
Redactie / Bergen op Zoom

Het Netwerk is een initiatief van Circular Biobased Delta. Het verbindt en ondersteunt ondernemers bij het grijpen van de kansen die deze nieuwe industrietak biedt. Daaraan is grote behoefte, zo bleek eerder dit jaar tijdens een CBBD-netwerkevent over pyrolyse.

Leden van het Netwerk kunnen deelnemen aan netwerk- en kennisevents om zich te informeren over de laatste ontwikkelingen, ervaringen uit te wisselen en issues aan te dragen die gezamenlijk moeten worden opgepakt. Denk aan vergunningen, financiering, verzekeringen, standaardisatie van producten, waardeketen optimalisatie, consortia vorming en marktanalyses. Ook de initiatie van subsidieprojecten en lobbyen behoort tot de activiteiten van het Netwerk Chemisch Recyclen.

Circulariteit

Marcel van Berkel en Joop Groen, business development managers van CBBD, coördineren en initiëren deze activiteiten en voegen daar hun expertise aan toe. “Op deze manier wil het netwerk de ontwikkeling van pyrolysetechnologie en andere vormen van chemisch recyclen bevorderen en versnellen”, zegt Marcel van Berkel. “Het is namelijk zeer belangrijk voor circulaire economie. Het is een end-of-life oplossing voor problematische kunststoffen die anders alleen maar kunnen worden verbrand of gestort. De technologie staat dan ook volop in de belangstelling en is sterk in ontwikkeling.” Joop Groen vult aan: “Met onze expertise en ons netwerk willen wij een katalyserende rol spelen in de ontwikkeling en opschaling van succesvolle chemisch recycling technologieën. Het doel van het netwerk is om economische groei, circulariteit én reductie van CO2-emmissie realiseren.”

Chemisch recyclen is een innovatieve verwerkingstechniek voor kunststof verpakkingsafval, waarbij onder meer technologieën als depolymerisatie, pyrolyse en vergassing worden toegepast. Het levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van broeikasgassen en aan het realiseren van circulair grondstoffengebruik. In de Transitieagenda Kunststoffen is de ambitie gedefinieerd om in 2030 jaarlijks 250 kton output van chemische recycling te realiseren.

Kijk voor meer informatie of aanmelden op de website van Circular Biobased Delta.

Beeld: phidsanu suriyawong/Shutterstock