Lees verder
Nederland loopt voorop in de kleinschalige, mobiele bioraffinage in het waterbeheer, maar een rendabele businesscase is er nog niet. Dat zegt de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) in haar pas verschenen Praktijkonderzoek bioraffinage.
Redactie / Amersfoort

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden om via kleinschalige, mobiele bioraffinage nuttige producten te maken uit woekerende waterplanten en andere groenstromen uit het waterbeheer. Voorbeelden zijn eiwitproducten (diervoeder), vezelproducten (papier/ karton of biocomposiet), mineralenconcentraat (meststof), suikerconcentraat (diervoerder of biogas) en schoon water.

Bioraffinage draagt bij aan een aantal doelen van de waterschappen op gebied van circulaire economie (grondstoffen produceren) en Kaderrichtlijn Water (bijdrage aan duurzaam waterbeheer) en kostenefficiënter omgaan met woekerende waterplanten.

Veelbelovend

Op basis van een inventarisatie van hoeveelheden groenresten, de fysisch-chemische samenstelling en hun potentieel voor verwaarding tot producten, zijn de vijf meest belovende planten geselecteerd. Dat zijn de Grote waternavel, Fonteinkruiden, Ongelijkbladig vederkruid, Brandnetel en mengsels van waterplantmaaisels en/of oeverbeplanting. Wageningen Food & Biobased Research heeft de planten in het laboratorium onderzocht. Ook zijn er diverse praktijktesten gedaan door middel van Grassa!-bioraffinage, in samenwerking met waterschappen, Millvision vezelverwaarding en Verbruggen Paddenstoelensubstraat.

Bioraffinage van waterplanten en bermmaaisels met de huidig beschikbare mobiele installatie bleek in deze proeven duurder uit te vallen dan composteren. Dat komt door technische beperkingen van de installatie en een te geringe productiecapaciteit. STOWA verwacht dat een rendabele businesscase wel mogelijk zal zijn met een volgende generatie machines, die voor meerdere producten inzetbaar zijn, een grotere capaciteit hebben en (energie)efficiënter werken.

De Nederlandse waterschappen hebben de ambitie om op duurzame wijze grondstoffen uit reststromen van de waterzuivering en waterbeheer terug te winnen en weer hoogwaardig in te zetten. Ze geven dit actief vorm door middel van de netwerkorganisatie De Energie- en Grondstoffenfabriek.