Lees verder
Op 4 februari 2021 is het ‘Nationaal Platform Plastics Recycling’ gelanceerd, als landelijk aanspreekpunt in Nederland voor publiek-private samenwerking op het gebied van recycling van plastics. Voor de provincies Drenthe, Fryslan en Groningen betekent dit een extra stem om hun doelstellingen te verwezenlijken.
Redactie / Groningen

Noord-Nederland heeft hoge ambities én veel te bieden op het gebied van Plastics Recycling. Er is gedegen expertise zowel in mechanische recycling, bijvoorbeeld bij het Nationaal Test Centrum Circulaire Plastics en Morssinkhof Plastics, als in chemische recycling, zoals bij CuRe technology. Daarnaast worden er nieuwe processen en plastics ontwikkeld zoals bij BioBTX, Teijin, Symeres, Avantium en Senbis. Er wordt nauw samengewerkt met de RUG, o.a. in het programma InRep, de Hanzehogeschool en NHL Stenden. Deze bedrijven en kennisinstellingen worden samen met de noordelijke overheden vertegenwoordigd in het platform door Chemport Europe.

Tijdens de Circular Plastics Conference van ISPT en DPI op 4 februari jl. kondigde Emmo Meijer (voorzitter Missie Circulaire Economie en boegbeeld Topsector ChemistryNL) het ‘Nationaal Platform Plastics Recycling’ aan. Het platform bestaat uit innovatie-communities van diverse kerndisciplines. Het zal de huidige stand der techniek in kaart brengen en van daaruit witte vlekken en kansen voor onderlinge samenwerking signaleren. Het platform wil op basis van het overzicht nieuwe publiek-private samenwerkingen tot stand brengen en de overheid adviseren.

Cor Kamminga van Chemport Europe: “Wij zien de lancering van het NPPR met veel optimisme tegemoet en verwachten daar een waardevolle bijdrage aan te kunnen leveren. Om grote stappen te maken in plastics recycling is verregaande samenwerking noodzakelijk. Het gaat om innovatieve technieken, om het sluiten van ketens en om het samen economisch aantrekkelijk te maken. Het NPPR brengt initiatieven, waaronder die uit onze Chemport regio, op landelijk niveau bij elkaar. Daarmee vergroten we onze innovatiekracht en versnellen we de stap naar opschaling en commercialisatie.”

Lees ook het recente artikel in Agro&Chemie: ‘Noord-Nederland wordt circulair kunststoffencluster

Beeld: Extarz/Shutterstock