Lees verder
Mestvergisting (mono- of covergisting) is geen een-tweetje. Met de monovergister van Encon Clean Energy kan het anders, zo beweert het bedrijf. Momenteel staat op varkenshouderij De Hoeve in Valkenswaard een testinstallatie van 240 m3.
Redactie / Rotterdam

Vader en zoon Van den Engel, oprichters/eigenaren van Encon Clean Energy, zijn relatieve nieuwkomers op de markt van mestverwerkingsinstallaties. Oorspronkelijk afkomstig uit bouw van tankreinigingsinstallaties, maakten de twee de overstap naar hernieuwbare energie. Bas van den Engel senior: ‘Wat me opviel aan mestverwerking, was dat de meeste installaties volgens een verouderd principe gebouwd zijn en suboptimaal werken. Zo gaat onder meer warmte verloren door een slechte isolatie en is het proces energie-intensief. Kortom, het is niet verrassend dat het rendement tegenvalt.’

Na een in 2010 gestarte marktverkenning kon Van den Engel het octrooi overnemen van het Duitse bedrijf Eltaga. Deze heeft een zogenaamde propstroom-ringenvergister ontwikkeld, een batchsysteem waarbij dagverse mest wordt ingevoerd. ‘Het is een proces waarbij geen nieuwe mest in de vergistingsketel wordt toegevoegd, maar aan het begin van de propstroom. Dat zorgt voor een optimaler en sneller omzettingsproces van mest tot gas. Bovendien is het energieverbruik van het proces lager, onder meer door een betere isolatie, een aanzienlijk kleiner volume en het ontbreken van roermechanismen, dit in tegenstelling met de technologie die in gangbare installaties wordt gebruikt.’ Het is vooral de ‘methaanoogst’ (een 23 keer sterker broeikasgas dan CO2) die met de installatie gunstiger uitvalt, aldus Engel. Doordat mest vers wordt vergist (dagontmesting is noodzakelijk, red.) is de conversie naar methaangas aanzienlijk beter. ‘Dit gas kan weer als bron voor elektriciteit of warmte worden gebruikt’, aldus Van den Engel.

Op afstand besturen

Een belangrijk aspect van mestvergisting is de operationele kant. ‘Het is niet een kernactiviteit van boeren’, benadrukt Van den Engel. ‘Maar de wijze waarop de installatie wordt ingeregeld en wordt onderhouden, heeft wel degelijk gevolgen voor het rendement. In de testinstallatie ‘besturen’ onze medewerkers van Encon de installatie op afstand. Wekelijks worden de installaties voor onderhoudsdoeleinden bezocht.’ Van den Engel stelt de installatie zich in Duitsland al heeft zich bewezen in commerciële zin, ook voor melkveehouders. ‘Met een biogasopbrengst (circa 55 procent methaan) van 40 Nm³ per ton verse mest heeft deze een netto-opbrengst die ongeveer twee keer hoger ligt dan van een conventionele installatie.’

Het project bij De Hoeve is deels gerealiseerd met overheidssubsidie. InnovatieLink hielp bij de aanvraag.

Lees het uitgebreide artikel: Kwestie design en bedrijfsvoering.