Lees verder
Er komt mogelijk een vervolg op de afgewezen Groeifonds-aanvraag Agri-Based Chemicals (ABC). Dat meldt Circular Biobased Delta (CBBD), dat nauw is betrokken bij het ABC-team. Nog in juni moet de beslissing vallen.
Redactie / Bergen op Zoom

De vreemde gang van zaken rond de aanvraag voor de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds riep bij veel betrokkenen vragen op. Zo is het ABC-voorstel als enige van alle aanvragen beoordeeld door een expert die anoniem blijft. Dit maakt het moeilijk om weerwoord te leveren.

Het ABC-team heeft hierover inmiddels samen met de direct betrokken industriespelers een onderhoud gehad met de voorzitter van de Groeifondscommissie, Jeroen Dijsselbloem en ook met de verantwoordelijke DG van het Ministerie van EZK. Het voornaamste doel van deze gesprekken was af te tasten of het zinvol is een aangepaste indiening van het voorstel te doen in de derde ronde in 2023. Hierin zou de route ‘landbouwgewassen naar chemie’ kunnen worden gecombineerd met de route ‘hout naar chemie’.

Inmiddels zijn in de afgelopen periode twee expertsessies over deze onderwerpen opgezet. De afrondende gesprekken vinden deze maand (juni) plaats. Dan wordt besloten hoe gezamenlijk verder te gaan voor Groeifondsronde 3. Voor de zomer moet er een globale omschrijving van het project beschikbaar zijn. Wordt vervolgd.

Beeld: Marchu Studio/Shutterstock