Lees verder
Om kennisuitwisseling, samenwerking en coördinatie op het gebied van materiaalonderzoek te bundelen, hebben de topsectoren Chemie, Hightech Systemen en Materialen (HTSM) en Energie deze zomer het nationale platform MaterialenNL opgericht, dat nu voor het eerst naar buiten treedt.
Redactie / Den Haag

Het materiaalveld is multidisciplinair en georganiseerd via verschillende markt- en kennisgebieden. Het is daardoor versnipperd over een grote verscheidenheid aan publiek-private samenwerkingen en platforms, zich elk op een deel van het materiaalonderzoek richten en elkaar soms overlappen. MaterialenNL bevordert een betere afstemming.

De organisatie van MaterialenNL bestaat uit een kernteam met materiaalexperts uit de academische wereld en de industrie en een klankbordgroep met vertegenwoordigers van kennisinstituten en eindgebruikers. Emmo Meijer, het boegbeeld van de Topsector Chemie, is technisch voorzitter. NWO en TNO voeren het secretariaat.

Rapport en congres in 2020

Als eerste gaat MaterialenNL zich richten op het samenstellen van het rapport MaterialenNL 2020, dat een overzicht moet geven van de bijdrage van het materiaalonderzoek aan het recente missiegerichte innovatiebeleid van de Nederlandse overheid, van fundamenteel tot toegepast onderzoek, tegen de achtergrond van internationale trends.

Ook wordt er een nationaal materialencongres georganiseerd op 9 juni 2020. Dit wordt een bijeenkomst met interactieve sessies voor reflectie op het MaterialenNL 2020-rapport, gericht op samenwerking voor de maatschappelijke uitdagingen met deelnemers uit alle hoeken van het materiaalveld. Nadere informatie volgt nog.