Lees verder
Green Chemistry Campus, REWIN en Wageningen Universiteit plannen de ontwikkeling van de eerste multi-purpose Polymerization Shared Facility Pilot Plant in Bergen op Zoom.
Redactie / Bergen op Zoom

In deze faciliteit kunnen nieuwe (bio)polymeren op sub-commerciële schaal worden geproduceerd. Momenteel is het consortium op zoek naar bedrijven op het gebied van nieuwe (biobased) polymeren die geïnteresseerd zijn in het gebruik van deze unieke infrastructuur of die aandeelhouder willen worden.

Opschaling

Veel ontwikkelaars van (bio)polymeren zijn klaar om hun productie op te schalen van labschaal naar industriële schaal. Doordat geschikte R&D infrastructuur op dit moment ontbreekt, komen innovaties die de chemische industrie potentieel zouden kunnen vergroenen niet tot wasdom. De Polymerization Shared Facility Pilot wil deze ‘valley of death overbruggen door kostbare infrastructuur met meerdere gebruikers te delen.

De multi-purpose plant zal zowel ringopenings- als polycondensatie polymerisatie en een de-polymerisatie unit omvatten. Met de mogelijkheid van continue productie van grotere volumes nieuwe (bio)-polymeren, kan zowel de polymeerproductie als de ‘downstream processing’ worden onderzocht met pre-commerciële volumes (tonschaal). De onderstaande afbeelding toont de Polymerization Shared Facility Pilot in de waardeketen.
Diagram Polymerization Shared Facility

Partners gezocht

De Polymerization Shared Facility Pilot zoekt zakenpartner(s) die deze faciliteit de komende jaren willen gebruiken of die zelfs aandeelhouder willen zijn. Het gaat daarbij specifiek om bedrijven die actief zijn in het onderzoek naar en de ontwikkeling van (bio)polymeren. Dit kunnen nieuwe polymeren en/of drop-ins zijn. De faciliteit helpt polymeerontwikkelaars of eindgebruikers in materialen het innovatieproces van nieuwe polymeren en materialen efficiënter en duurzamer te maken.

Neem voor meer informatie contact op met Marcel van Berkel, CEO Polymerization Shared Facility, tel. +31 6222 03144, e-mail Marcel@polymerizationsharedfacility.com.