Lees verder
Bedrijven, kennisinstellingen en andere maatschappelijke organisaties bundelen hun krachten in het Groeifondsvoorstel ‘Duurzame Materialen NL’, onder de vlag van de Topsectoren ChemistryNL, Holland High Tech en Energie.
Redactie / Den Haag

In dit groeifondsvoorstel staan de materiaalsectoren ’Energiematerialen’, ‘Constructieve materialen’ en ‘Circulaire plastics’ centraal. Voor alle drie de sectoren geldt dat ze een grote economisch- en duurzaamheidspotentie hebben en dat Nederland hier een sterke uitgangspositie in heeft. Meer dan 300 Nederlandse bedrijven, universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten en andere organisaties doen mee. Het consortium bouwt voort op het landelijke platform MaterialenNL.

Van lab naar praktijk

In Duurzame Materialen NL tonen demonstrators voor nieuwe materiaaltechnologieën hoe duurzame materialeninnovaties van het lab naar de praktijk kunnen worden gebracht en hoe daarbij materiaalketens duurzaam en circulair worden gesloten. In het programma staat open samenwerking centraal, waarbij knelpunten in het innovatieproces worden opgelost en zo een voortdurende stroom duurzame materialeninnovaties ontstaat. Private partners brengen deze veelbelovende innovaties naar de markt. De ontwikkeling van breed toepasbare state-of-the-art faciliteiten voor materiaalkarakterisatie, een sterk programma voor ecosysteemontwikkeling, duurzaamheid en circulariteit, en een programma voor funderend onderzoek op nieuwe materiaaltechnologie van de toekomst, maken onlosmakelijk onderdeel uit van dit voorstel.

Economische kans

Deze materialentransitie biedt Nederland een economische kans: de ontwikkeling van nieuwe industrie rondom de volgende generaties zonnecellen en batterijen, nieuwe recyclingtechnologie voor plastics, en verduurzaming van bestaande belangrijke materialensectoren zoals staal, asfalt en composieten. De inzet van duurzame en circulaire materialen zal ook leiden tot een forse reductie van de verborgen kosten voor milieu en gezondheid. De omvang van het structurele BBP-effect (Bruto Binnenlands Product) van dit voorstel wordt geschat 400 miljoen euro in 2032. Vanaf 2042 groeit dit naar 1,9 miljard euro en in 2052 naar jaarlijks circa 3,7 miljard euro.

Meer informatie over het Groeifondsvoorstel ‘Duurzame MaterialenNL’ is te vinden op de website van de Topsector Energie.

Beeld: Henckens Mattia/Shutterstock