Lees verder
Het internationale consortium BioBoost is een campagne gestart met het thema 'Meer winst, minder afval'. Doel is het bewustzijn te vergroten dat er nog veel waarde zit in groene reststoffen van de tuinbouwsector.
Redactie / Naaldwijk

De tuinbouw produceert grote hoeveelheden ‘groenafval’. Een derde van het geproduceerde voedsel wordt momenteel verspild. Ongeveer de helft ervan bij het verbouwen van gewassen, door overproductie of vanwege een afwijkende grootte of vorm. Groenten en fruit worden daardoor weggegooid, gecomposteerd of vergist tot biogas. Ook zijn er grote reststromen van bladeren en stengels. Er is dus een enorm potentieel aan grondstoffen beschikbaar voor innovatieve toepassingen, zoals de productie van biobased materialen en chemicaliën. Dat is goed voor het klimaat en verschaft de tuinders een extra bron van inkomsten.

Activiteiten

Projectpartners in de deelnemende tuinbouwregio’s in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk organiseren diverse activiteiten rondom dit thema en brengen prachtige voorbeelden voor het voetlicht. Zo organiseert Greenport West-Holland in Nederland themaweken rond tuinbouw en bouwmaterialen, tuinbouw en insectenveredeling en tuinbouw en papier & textiel. In het Verenigd Koninkrijk zijn er informatiestands op verschillende evenementen en worden informatieavonden georganiseerd. In België zal een verschijnt een themanummer in de krant en worden verschillende bijeenkomsten gehouden. Voor het project wordt ook een korte informatiefilm gemaakt. Die is binnenkort te vinden op de BioBoost-website. De campagne loopt tot eind 2019.

Deelnemers aan BioBoost zijn de gemeente Westland (penvoerder, NL), Hogeschool Vives (BE), Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO, BE), Kenniscentrum Plantenstoffen (NL), National Institute of Agricultural Botany (NIAB, UK), Inagro (BE), Greenpack (NL), Van Vliet Contrans (NL) en Epping Forest District Council (UK).