Lees verder
Het Interreg Vlaanderen-Nederland project ‘Lerend Netwerk Biobouwers’ start al in het eerste kwartaal van 2022 met een tweede pilotproject. Het doel: een innovatief leerprogramma ontwikkelen rondom de biocirculaire transitie, zowel voor studenten als voor professionals in de regio.
Redactie / Breda

De eerste lichting van meer dan 100 studenten van 3 hogescholen uit Vlaanderen en Zuid-Nederland hebben eind december het eerste pilotproject afgerond. Zij werkten in gemengde groepen aan een opdracht rondom biobased bouwen. Dankzij de uitwisseling van kennis met bedrijven die tot de koplopers op dit gebied behoren, hebben deze studenten volgens Wil Mertens, projectleider en docent-onderzoeker aan Avans Hogeschool, nu al een voorsprong op professionals die gewend zijn te bouwen met beton, glaswol en staal.

Input werkveld

Dries Vansteenkiste, projectleider en docent-onderzoeker aan HOGENT, coördineerde deze pilot. Volgens hem is het project in meerdere opzichten erg waardevol voor de projectpartners en verschillende stakeholders. “Op dit moment gebeurt er ontzettend veel op biobased gebied. Nieuwe biobased materialen, Life Cycle Analyses, het gaat maar door. Vooral de input van het werkveld is dan ook van grote waarde.”

Beide projectleiders nodigen het bedrijfsleven in de grensregio dan ook uit om deel te nemen aan de tweede pilot. Die begint vanaf februari 2022. Daarin wordt nadrukkelijk gezocht naar onderwijsvormen waaraan zowel studenten als professionals kunnen deelnemen. Zo worden er lezingen, masterclasses en excursies georganiseerd en opdrachten gegevens waaraan studenten en professionals kunnen samenwerken.

Het project ‘Lerend Netwerk Biobouwers’ is een initiatief van het consortium van Avans Hogeschool, Bouwmensen Zuidwest BV, HOGENT, HZ University of Applied Sciences en Ghent University. Het wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met Wil Mertens of Dries Vansteenkiste. Meer informatie is te vinden op de website van het Centre of Expertise Biobased Economy (Coe BBE).

Beeld: lavizzara/Shutterstock