Lees verder
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft onlangs de nieuwe Milieulijst gepubliceerd. Daarop staan innovatieve bedrijfsmiddelen waarop ondernemers in 2022 belastingvoordeel kunnen krijgen via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil).
Redactie / Den Haag

De lijst laat zien dat er meer voordeel beschikbaar komt voor ondernemers die investeren in kringloopsluiting en CO2-besparing. Het maximumbedrag voor grote investeringen is aangepast Ook zijn de aftrekpercentages verhoogd. Elektrische personenauto verdwijnen van de lijst.

Circulair bouwen

Opvallend is de meer uitgebreide ondersteuning van circulair bouwen in 2022. Zo is er extra belastingvoordeel mogelijk voor gebouwen die minstens voor 50% (op volumebasis) uit hernieuwbare grondstoffen bestaat. De berekening van de reductie milieudruk vervalt en de eisen aan een materialenpaspoort zijn gewijzigd en duidelijker omschreven. Ook zijn een aantal nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen voor duurzame bouwmaterialen, zoals betontegels van gerecycled materiaal, refurbished plafondplaten en een circulaire staalconstructie met terugnamegarantie.

Duurzame landbouw

De Milieulijst 2022 biedt nieuwe mogelijkheden voor het verduurzamen van de glastuinbouw en landbouw, bijvoorbeeld met een systeem voor het meten van voedingsstoffen of een regen- of spoelwateropslag voor het verdunnen van drijfmest. Voor duurzame stallen zijn de maximumbedragen per dierplaats gestegen vanwege hogere bouwkosten. Ook is er aftrek bijgekomen voor bedrijfsmiddelen voor de winning van plantaardige eiwitten voor humane consumptie. Luchtwassers voor en zonnepanelen op stallen komen niet meer in aanmerking.

Het totaalbudget voor de MIA\Vamil is komend jaar € 169 miljoen. Het MIA-budget is met € 30 miljoen per jaar verhoogd om transitiegerichte en innovatieve CO2-reducerende technieken extra te stimuleren, zoals productieapparatuur voor het voorkomen van CO2-vorming en apparatuur voor refurbishen en hergebruik.

Meer informatie over de regelingen en wijzigingen ten opzichte van 2021 zijn te vinden op de website van RVO Nederland.

Beeld: Mr.Whiskey/Shutterstock