Lees verder
Friese bedrijven willen wel, maar drempel is vaak nog hoog om aan de slag te gaan met circulair ondernemen. Dit blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân, in opdracht van de provincie Fryslân. Ook blijkt dat voor de koplopers hun netwerk essentieel is.
Redactie / Leeuwarden

In 2025 wil Fryslân in de top 3 van circulaire regio’s van Europa staan. Dat staat in het ambitiedocument dat vertegenwoordigers namens alle Friese Gemeenten, Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat Noord en Wetterskip Fryslân deze week hebben ondertekend in Leeuwarden.

Zij spreken het af:

  • In 2020 kopen we tenminste 10% van de fysieke producten circulair in;
  • We kiezen alleen nog voor circulair geproduceerd straatmeubilair;
  • Bij vervanging binnen het wagenpark zetten we in op voertuigen op basis van niet-fossiele brandstoffen.

Inkoopbeleid

‘Nergens in Nederland is er zo’n breed draagvlak en het lef om dit nu al concreet af te spreken’, zegt Houkje Rijpstra, algemeen directeur van Circulair Friesland. ‘Overheden kunnen met hun inkoop- en aanbestedingsbeleid echt het verschil maken en zorgen voor een vliegwielbeweging.’ Dat onderschrijft ook gedeputeerde Sander de Rouwe: ‘Als overheid hebben we een voorbeeldfunctie. Met ons inkoopbeleid kunnen we de circulaire economie een extra duw in de goede richting geven.’

Uit het onderzoek van de RUG/Campus Fryslân onder 700 MKB’ers blijkt dat de ondernemers wel positief staan tegenover de circulaire economie, maar er zijn grote verschillen. Zo zijn er volgens professor Professor Gjalt de Jong duidelijk koplopers die de circulaire economie al op verschillende manieren in hun bedrijfsvoering toepassen: ‘Vooral in de landbouw, groothandel en de industrie, – juist sectoren die in Friesland belangrijk zijn.’ Bedrijven die nog niet actief zijn in de circulaire economie, blijken ook niet actief te zijn in de circulaire netwerken. Ze geven aan wel behoefte te hebben aan een netwerk en zien hierin een rol voor de provincie.