Lees verder
De Gelderse regio Achterhoek biedt grote kansen voor de circulaire biobased economie. Dit blijkt uit een inventarisatie die de Stichting Biomassa de afgelopen maanden heeft doorgevoerd in opdracht van Achterhoek Ambassadeurs (8rhk).
Redactie / Aalten

Onderzoekers Arne Eindhoven en Hayo Canter Cremers constateren dat de regio een sterke agrarische sector heeft en een divers palet aan omvangrijke biomassa(rest-)stromen die beschikbaar zijn voor circulaire verwaarding. Denk aan dierlijke mest, zuiveringsslib, boombladeren, loof van diverse gewassen, bermgras en natuurgras. Die zijn te gebruiken als basis voor diverse producten: van groen beton tot duurzaam asfalt, van kunstmestvervanger tot schoenzolen, plantaardig eiwit en boomvrij papier, karton en disposables.

Voor de regio ligt hier een enorme kans om de economische groei te versterken. Toch is in de Achterhoek nog maar een beperkt aantal bedrijven bezig met het ontwikkelen en op de markt brengen van dit soort producten. Technologie is daarbij zelden het probleem. Commerciële drempels en risico’s zijn er des te meer. Ook weten de partijen in de keten elkaar slecht te vinden, terwijl dat wel nodig is om bijvoorbeeld een stabiele aanvoer van grondstoffen van een specifieke kwaliteit te realiseren.

Grondstoffencollectief

Volgens de onderzoekers zou het goed zijn om een Achterhoeks biobased grondstoffencollectief op te richten, in combinatie met het organiseren van goede ondersteuning door de kennisinstellingen. “Bij veel bedrijven in Oost-Nederland is de wil aanwezig hiermee aan de gang te gaan,” zegt Arne Eindhoven, “Met een investering in organiserend vermogen kan daardoor snel veel worden bereikt.” Volgens Hayo Canter Cremers kunnen bedrijven ook kunnen profiteren van hun duurzame, circulaire imago. “Ze hebben een grote aantrekkingskracht op hoog opgeleide jongeren.”

In de Stichting Biomassa werken zeven bedrijven, een onderwijsinstelling en een ondernemersorganisatie samen die te maken hebben met (de verwerking van) biomassa: ForFarmers, Waterstromen, Dorset, Wilba Techniek, Nijhuis Industries, Groot Zevert, LTO Noord, Aeres Hogeschool en Slootsmid. De Achterhoek ambassadeurs zijn ondernemers, organisaties en overheidsinstellingen die hun innovatiekracht inzetten voor versterking van de regio.

Beeld: Tonko Oosterink/Shutterstock