Lees verder
Rijksvastgoed moet worden gebruikt voor het opwekken van hernieuwbare energie. Het kabinet gaat hiertoe het programma Hernieuwbare Energieopwekking op Rijksvastgoed uitwerken.
Redactie / Den Haag

Dat maakt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vrijdag (15 november) bekend. Het programma moet een bijdrage leveren aan de doelen voor duurzame energieopwekking uit het Klimaatakkoord. Het Rijk wil hiermee concreet bijdragen aan duurzaam opgewekte energie op land.

Als onderdeel van het programma zullen Rijksvastgoedbeheerders circa 80 locaties in kaart brengen waar hernieuwbare energieopwekking realistisch en kansrijk is. Het gaat zowel om gebouwen als om grond. Deze locaties worden aangedragen bij gemeenten en/of provincies. Via een tendersysteem kunnen geïnteresseerde marktpartijen zich vervolgens aanmelden om op de gekozen locaties energievoorzieningen aan te leggen, zoals zonnepanelen en windturbines.

De komende periode wordt de opdracht en financiering van het programma nader uitgewerkt.