Lees verder
Veilingsystemen voor de inkoop van energie belemmeren de snelle groei van hernieuwbare energiebronnen die nodig is om de klimaatdoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen.
Redactie / Berlijn

Dat blijkt uit een nieuwe studie in opdracht van de energiebeleidsdenktanks Energy Watch Group, World Future Council/Global Renewables Congress en Haleakala Stiftung. Zij onderzochten in 20 landen wereldwijd welke invloed het beleid heeft op de uitbreiding van projecten op het gebied van hernieuwbare energie. Hun conclusie luidt dat het veilingsysteem belangrijke tekortkomingen heeft. Zo worden nieuwe spelers met kleinere en middelgrote energieprojecten vaak uit de markt gedrukt door de grotere, gevestigde partijen, bevorderen veilingen hierdoor ook de marktconcentratie en leiden ze vaak tot vertragingen in de productie-uitbreiding.

Investeringen stagneren

“In veel delen van de wereld zijn hernieuwbare energiebronnen nu de goedkoopste bron voor energieopwekking”, concludeert Hans-Josef Fell, voorzitter van de Energy Watch Group. “Tegelijkertijd worden de sociaaleconomische voordelen van hernieuwbare energie niet voldoende geoogst en stagneren de investeringen in groene energie.”

Nieuwe gegevens die zijn gepubliceerd door het International Renewable Energy Agency (IRENA) bevestigen dat de investeringen in hernieuwbare energie sinds 2017 afnemen, een trend die zich waarschijnlijk in 2020/2021 zal voortzetten als gevolg van de COVID-19-pandemie.

Anna Leidreiter, projectleider Global Renewables Congress bij de World Future Council, benadrukt dat het leeuwendeel de energie het komende decennium uit hernieuwbare bronnen zal moeten komen. “Om dit ambitieuze doel te bereiken, moet iedereen meedoen. van deze transitie. We hebben politieke kaders nodig die de energiemarkt openstellen voor nieuwe spelers.”

Met veilingen alleen gaat dit niet lukken. Ook de controle op staatssteun voor hernieuwbare energie werkt belemmerend. Dörte Fouquet van Becker Büttner Held (BBH): “Als de EU echt van plan is om de klimaatdoelstellingen van Parijs in praktijk te brengen, moet de nieuwe richtlijn hernieuwbare energie de EU-lidstaten volledige flexibiliteit geven om hun eigen beleidsinstrumenten te kiezen.”

De volledige studie is te downloaden op de website van de Energy Watch Group.

Beeld: Fit Ztudio/Shutterstock