Lees verder
Het Nederlandse kabinet heeft de afgelopen maanden onderzoek laten doen naar de versnelde sluiting van moderne kolencentrales op de Maasvlakte en in de Eemshaven, meldt NRC Next. Kolencentrales sluiten zou de snelste weg zijn om aan het Urgenda-vonnis te voldoen.
Redactie / Den Haag

Volgens het Urgenda-vonnis moet het kabinet ervoor zorgen dat broeikasgas-emissies eind dit jaar tenminste met een kwart is verlaagd ten opzichte van 1990.

NRC Next haalt bronnen rond het klimaatbeleid aan die stellen dat het kabinet de afgelopen maanden de bureaus Berenschot en CE Delft 50 tot 100 potentiële maatregelen heeft laten onderzoeken om aan het vonnis te voldoen. Daaruit blijkt dat het sluiten van kolencentrales de gemakkelijkste weg is. Eerder werd al de verouderde Hemwegcentrale in Amsterdam gesloten. De overige kolencentrales zijn echter pas een paar jaar open en voldoen aan de modernste eisen. De Eemshavencentrale van RWE draait bovendien deels op biomassa en draagt dus al bij aan het klimaatbeleid.

Afhankelijkheid neemt toe

Sluiting van drie van de vier Nederlandse kolencentrales zou 9 miljoen ton CO2-reductie opleveren, berekende CE Delft vorig jaar, zonder dit dit gevaar zou opleveren voor de leveringszekerheid. Wel neemt daardoor de afhankelijkheid van het buitenland toe. Uit berekeningen van netbeheerder Tennet blijkt ongeveer hetzelfde.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) sprak zich eerder uit tegen vervroegde sluiting van moderne kolencentrales. Dit zou de Nederlandse belastingbetaler namelijk € 2 miljard kosten vanwege het openbreken van langjarige contracten die de overheid heeft afgesloten met de energiebedrijven RWE, Uniper en Onyx (ENGIE).

Beeld: RWE, Eemshavencentrale