Lees verder
Woningbouw in hout is helemaal van deze tijd: mooi, biobased en duurzaam. Bovendien draagt houtbouw bij aan onze klimaatdoelen en is het een van de nieuwe hoekstenen van de circulaire bouweconomie. Het Inspiratieboek Woningbouw in hout presenteert 18 voorbeeldprojecten in de (sociale) woningbouw.
Redactie / Den Haag

Het boek geeft een variatie van laagbouw en hoogbouw, modulaire en hybride vormen in combinatie met staal, beton of baksteen. Met prachtige beelden en enthousiaste, eerlijke ervaringen van de betrokken woningcorporaties, architecten en bouwers.

Vincent Gruis, voorzitter van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie en professor Housing Management aan de TU Delft: “Het boek bevat veel voorbeelden waarbij biobased bouwen gecombineerd wordt met herbruikbaarheid, toepassing van traditionele materialen en de ‘Nederlandse smaak’, wat bij kan dragen aan een bredere acceptatie.”

Het Inspiratieboek Woningbouw in hout is een uitgave van het Transitieteam Circulaire Bouwconomie, gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Circulaire Bouweconomie is een samenwerking van overheid en markt. Het Transitieteam werkt in opdracht van het kabinet aan 100% circulair bouwen in 2050. RVO ondersteunt het Transitieteam.

Het Inspiratieboek Woningbouw in hout is online te bekijken.

Beeld: Transitieteam Circulaire Bouwconomie