Lees verder
Om in 2050 CO2-neutraal te zijn, zijn forse opschaling van technologie en intensivering van onderzoek en innovatie op het gebied van waterstof en groene chemie nodig. CEO’s van bedrijven die deze transitie kunnen realiseren en directieleden van kennisinstellingen kwamen op 17 december bij elkaar om dit te bespreken in een Rondetafelgesprek.
Redactie / Den Haag

Deze Rondetafel is een initiatief van de Landelijke Adviescommissie Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM), die de overheid adviseert over waterstof en elektrochemie, en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK).

Tijdens het eerste gesprek werd besproken wat er nodig is om de doelstellingen voor opschaling, kostenreductie en innovatie voor waterstof en groene chemie te realiseren, zoals genoemd in het Nederlandse klimaatakkoord, de kennis- en innovatieagenda’s van het missiegedreven Topsector- en Innovatiebeleid en het ECCM-adviesrapport.

De Rondetafel gaat jaarlijks plaatsvinden en zal als katalysator dienen om op nationaal niveau ‘de staat van Nederland’ op te stellen met betrekking tot de realisatie van de waterstof- en groenchemie-ambities van de overheid en de betrokken sectoren aan tafel. Gezien de urgentie om een ​​aantal implementatievragen uit te werken, wordt binnen zes maanden de volgende ronde tafel georganiseerd. In de tussentijd gaan de deelnemers samenwerken aan een aantal concrete acties, waaronder het definiëren van mijlpalen voor de doelstellingen richting 2030 en 2050 en het uitvoeren van een SWOT-analyse om strategieën bij te sturen en risico’s te beheersen. Dit vereist een systeemmodel om de nodige opeenvolgende stappen richting opschaling te kunnen zetten. Ook willen de deelnemers de betrokkenheid en inzet namens hun sectoren concreter maken en een landelijke coördinatiestructuur opzetten die een ​​samenhangende sturing en versnelling van de doelstellingen waarborgt.

De gezamenlijke verklaring van de Rondetafel is als pdf te downloaden op de website van NWO.

Beeld: petrmalinak/Shutterstock