Lees verder
De Nederlandse industrie laat ruim € 1 miljard aan investeringen in energiebesparing liggen. Daarmee wordt een beoogde besparing van 13 miljoen ton CO2-uitstoot niet gehaald en lopen technologiebedrijven omzet mis.
Redactie / Den Haag

Dit blijkt uit een recent onderzoek in opdracht van RVO.nl voor de Topsector Energie / TKI Energie & Industrie. De onderzoekers analyseerden daarin de voorgenomen energiemaatregelen van zo’n 1.000 bedrijven voor de periode 2017 tot 2020.

In totaal zijn er € 2,2 miljard aan investeringen in energiebesparing gepland. De helft van deze investeringen blijkt echter onzeker te zijn of niet te worden uitgevoerd. Dit komt door gebrek aan investeringsruimte, handhaving, regie, kennis of passende financieringsconstructies.

Zeer rendabel

Industriële energie-efficiency is volgens de onderzoekers zeer rendabel. Zo zouden de voorgenomen energiemaatregelen 4x meer effect hebben op het verminderen van fossiel energieverbruik dan de aanleg van een groot offshore windpark in de Noordzee. Het potentieel blijft echter onbenut, waardoor ook economische kansen blijven liggen.

De onderzoekers adviseren onder meer om een platform op te zetten om de vraag van de industrie en het aanbod van financierders en technologieleveranciers samen te brengen. De industrie, institutionele beleggers en technologiebedrijven zouden uniforme methodieken moeten ontwikkelen, bijvoorbeeld rond restwarmte-uitwisseling en interne procesverbeteringen met hoogwaardige technologieën.

De industrie kan haar verplichtingen bovendien beter nakomen door projecten uit te besteden aan Energy Service Companies (ESCO’s). De onderzoekers adviseren verder dat de overheid de Wet Milieubeheer beter moet handhaven en prioriteit moet geven aan implementatie van het ISO 50001 energie management systeem.