Lees verder
HYGRO start deze week met de bouw van een waterstofmolen op het ECN Windturbine Testveld Wieringermeer. Een waterstofmolen is een windturbine waarbij elektrolyse direct bij de bron aangesloten wordt. Dankzij deze integratie kan de turbine bijzonder efficiënt zowel groene elektriciteit als groene waterstof produceren.
Redactie / Alkmaar

Met de komst van de eerste waterstofmolen wordt een belangrijke stap gezet om groene waterstof betaalbaar te maken. Daarnaast draagt het ook bij aan de ontlasting van het elektriciteitsnet in de regio die toch al overbelast is. Tegelijkertijd wordt ook de problematiek van opslag van duurzame elektriciteit ondervangen. Voor dit project zal ENERCON een 4 MW-turbine leveren met een tip hoogte van 180 meter.

In de eerste fase wordt de windturbine gerealiseerd. Deze zal naar verwachting voorjaar 2021 operationeel zijn. Tegelijk wordt de projectontwikkeling van het waterstofproductiegedeelte afgerond. Windturbine en elektrolyse zijn dan nog fysiek gescheiden, maar wel al op elkaar afgestemd. Daardoor worden conversieslagen en bijbehorende energieverliezen voorkomen.

Efficiënter

De initiatiefnemers denken dat het elektrolysesysteem significant efficiënter dan nu gangbaar wordt geacht. Ten opzichte van de grootschalige aan het elektriciteitsnet gekoppelde elektrolyseplannen kan er veel meer waterstof uit de windenergie gewonnen worden, tegen veel lagere kosten. Dankzij zowel de efficiencywinst als het toepassen bij vervoer wordt zowel veel CO2-uitstoot voorkomen, alsook geluids-, NOx- en fijnstofemissies.

Het project wordt gefinancierd door Triodos Bank en duurzame beleggingsinstelling Meewind. Het project maakt een integraal onderdeel uit van “Duwaal”, een initiatief met o.a. Ontwikkelingsbedrijf NHN om regionaal de afzet van waterstof te ontwikkelen.

Beeld: Mauvries/Shutterstock