Lees verder
Het Europese HIGFLY-project gaat een nieuwe generatie technologieën ontwikkelen voor de productie van geavanceerde hernieuwbare vliegtuigbrandstof uit landbouwreststromen.
Redactie / Eindhoven

De huidige biobased alternatieven voor vliegtuigbrandstof (HVO/HEFA) zijn voor een groot deel afhankelijk van afgewerkte bak- en braadolie en dierlijke vetten. Die zijn niet alleen schaars, de inzameling is ook bewerkelijk omdat zij in kleine hoeveelheden op gespreide locaties worden gebruikt. De verwachting is dan ook dat ze niet kunnen voldoen aan de brandstofvraag en de duurzaamheidsdoelstellingen van de luchtvaartsector.

Het HIGFLY project richt zich op biogrondstoffen die overvloedig beschikbaar en duurzaam zijn, namelijk de onderbenutte en uitdagende C5 sacharide (hemicellulose) fractie uit lignocellulosehoudende biomassa en equivalente koolhydraten in andere biomassa’s en bioraffinagestromen.

Hiertoe ontwikkelt HIGFLY een combinatie van technologieën voor de productie van furfural en bio-oxygenaten met behulp van nieuwe reactortechnologie, katalysatoren en oplosmiddelen, en voor de katalytische opwaardering van deze tussenproducten tot koolwaterstoffen in het kerosinegamma die geschikt zijn om te worden gemengd met vliegtuigbrandstof.

Hogere opbrengst

Furfural, een belangrijkste bouwsteen van het HIGFLY-proces, wordt al bijna een eeuw lang geproduceerd uit landbouwresiduen en werd veelal gebruikt voor de productie van materialen en chemicaliën zoals harsen, schuimen, farmaceutica en oplosmiddelen. De productieprocessen zijn echter al die jaren ongewijzigd en inefficiënt gebleven: met traditionele methoden wordt minder dan 50% van de potentiële totale hoeveelheid furfural gewonnen.

De eerste tests op laboratoriumschaal tonen aan dat met de HIGFLY methode een opbrengst van 70-80% in een microreactor haalbaar is. De verwachting dat dit zou kunnen oplopen tot 90% in de nieuwe ontwikkelde HiGee reactor. De levensvatbaarheid van deze technologie is reeds aangetoond.

HIGFLY wordt gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie. Penvoerder van het HIGFLY consortium is TU Eindhoven (TU/e). Andere partners zijn TNO, SkyNRG, CSIC, Boeing, KNEIA, Fraunhofer, IFEU en Johnson Matthey. Zie de website voor meer informatie.

Beeld: Scharfsinn/Shutterstock