Lees verder
Limburgse ondernemers zijn zeer geïnteresseerd in de circulaire economie. Dat blijkt uit een enquête van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) onder haar leden. De LWV is de regionale afdeling van VNO-NCW.
Redactie / Roermond

Veel ondernemers hanteren inmiddels een actieve duurzaamheidsstrategie of willen dat gaan doen. Zij zien vooral kansen in het herzien van hun grondstofgebruik. Hergebruik is goed voor het milieu, maar maakt ondernemingen ook minder afhankelijk van basismateriaal dat vaak uit verre streken komt. De coronacrisis heeft aangetoond dat bedrijven zich hierdoor kwetsbaar maken.

Uit de enquête blijkt dat er wel nog aandacht nodig is voor de uitvoering van circulaire ambities. De LWV gaat daarom het project Limburg Circulair en Afvalvrij! opzetten. Daarin worden ondernemers ondersteund in de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering, te beginnen met inspiratie- en acceleratieteams. Ook komt er een digitaal circulair platform om casestudy’s onder de aandacht te brengen, kennis te delen en samenwerking te faciliteren. Bij het stimuleren van de circulaire economie zien ondernemers bovendien een stevige rol voor (semi)overheden, die hun inkoopbeleid kunnen verduurzamen, door bij inkoop en aanbestedingen te gunnen op circulair verantwoorde resultaten.

De LWV heeft deze enquête uitgevoerd in samenwerking met Afval Samenwerking Limburg (ASL), een samenwerkingsverband van 30 Limburgse gemeenten, die de verwerking van het huisvuil van 1.1 miljoen inwoners organiseert. ASL zoekt contact met ondernemers in Limburg die een rol kunnen spelen in het hoogwaardig en circulair verantwoord verwerken van diverse grondstofstromen, zoals GFT (Groente, Fruit en Tuinafval), PMD (Plastics, Metaal en Drankenkartons) en Fijn Restafval. Daarvoor wordt volgend jaar een tender uitgeschreven.

Beeld: Maxger/Shutterstock