Lees verder
Door een tekort aan grondstoffen voor duurzame luchtvaartbrandstoffen (SAF) kan de Europese luchtvaart haar broeikasgasemissies vanaf 2035 maar beperkt terugdringen. Dat is één van de hoofdconclusies van de nieuwe studie 'TRANSCEND' van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en Technische Universiteit Delft.
Redactie / Delft

“Hoewel de resultaten laten zien dat de beschikbaarheid van grondstoffen voldoende is om de doelstellingen tot en met 2030 te halen, zien we vanaf 2035 een fors en groeiend gat tussen aanbod en verwachte vraag”, zegt Johan Kos, projectleider en hoofdauteur van de studie.

Dit tekort betekent dat broeikasgasemissies in 2050 slechts 40% afnemen ten opzichte van een situatie waarin alleen fossiele kerosine wordt gebruikt. De onderzoekers concluderen dat beleidsmakers en industriële partijen moeten zorgen voor voldoende beschikbaarheid van duurzame biomassa, reststromen en hernieuwbare elektriciteit, die gebruikt kunnen worden voor de productie van groene waterstof en SAF. Daarmee zouden duurzame brandstoffen kunnen zorgen voor een twee keer zo grote verlaging van broeikasgasuitstoot.

Uit de studie blijkt ook dat waterstof-aangedreven vliegtuigen er in 2050 voor kunnen zorgen dat de wereldwijde CO2-uitstoot door de luchtvaart tijdens vluchten 16 tot 20% lager is dan wanneer hiervoor alleen SAF-aangedreven toestellen worden gebruikt. Ook het energieverbruik en de brandstofkosten vallen dan lager uit.

Het eindrapport van TRANSCEND is te downloaden vanaf de website van het NLR.

Beeld: Shen max/Shutterstock