Lees verder
Groen gas (methaan) is eenvoudig en met hoge efficiëntie te maken uit zonlicht en CO2. Dat hebben onderzoekers van TNO en de Universiteit Hasselt ontdekt. Zij ontwikkelden technologie om zonlicht direct te gebruiken als ‘brandstof’ om chemische processen aan te drijven.
Redactie / Eindhoven

Door het gebruik van innovatieve fotokatalyse slaagden zij erin om CO2 bij lage temperatuur en met zonlicht als duurzame energiebron om te zetten naar methaan, het hoofdbestanddeel van aardgas. De energie uit zonlicht wordt daarbij met een uitzonderlijk hoge efficiëntie van 55% omgezet.

Deze innovatie kan tegelijk bijdragen aan de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. De onderzoekspartners willen verder samenwerken aan de ontwikkeling van een fotochemische reactor. Het is denkbaar dat daarmee in de toekomst ook farmaceutische producten of syngas kunnen worden geproduceerd.

De bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ACS Omega, door Pascal Buskens (TNO en Universiteit Hasselt), Marlies Van Bael (Universiteit Hasselt) en co-auteurs afkomstig van onder meer Philips Innovation Labs, TU Eindhoven, Hogeschool Zuyd en het IMEC in Diepenbeek. Het onderzoek werd gefinancierd vanuit het EnOp project (Interreg V programma Vlaanderen-Nederland).