Lees verder
Bij twee veehouderijen in Overijssel worden Microferms geplaatst, waarmee ze uit bedrijfseigen mest groen gas gaan produceren en direct leveren op het aardgasnet. De installaties worden in september geplaatst door HoSt, een van de grootste leveranciers van bio-energie installaties in Europa.
Enschede

Beide Microferms gaan elk 40 Nm3 groen gas per uur produceren, voldoende voor het verwarmen van in totaal zo’n 400 Nederlandse woningen. Het geproduceerde gas uit de koeienmest wordt vervolgens behandeld en opgewerkt tot groen gas met aardgaskwaliteit. Dit hoogwaardige groen gas wordt rechtstreeks geleverd op het lage druk net (LD-net). Naast deze duurzame energiewinning uit mest wordt de uitstoot van methaan, een sterk broeikasgas, fors verminderd.

Microferm

De Microferm is een bewezen installatie van HoSt gericht op kleinschalige mestvergisting. In Den Bommel staat de allereerste Microferm die groen gas produceert. Vriezenveen en Deurningen volgen als tweede en derde. Onderdeel van de Microferm is een biogasopwerkingsinstallatie die het biogas opwaardeert naar groen gas én tevens maximaal warmte terugwint voor verwarming van de vergister en de na-vergister. Aanvullende warmtevoorziening wordt gerealiseerd met een warmtepomp. Bijzonder aan de Microferm in Deurningen is de mogelijkheid tot mestvalidatie: het elimineren van ziektekiemen, waardoor de mest exportwaardig wordt.

Energiefonds Overijssel

De Microferms bij de melkveehouder en het rosékalverenbedrijf kunnen mede dankzij een financiering door Energiefonds Overijssel gerealiseerd worden. Energiefonds Overijssel is ingesteld door de provincie Overijssel en levert financiële bijdragen aan ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Dit laatste is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld, zoals energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. Zo draagt het fonds bij aan de ambitie van de Provincie Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023.

Foto: HoSt