Lees verder
Nieuw gentechnologieën zijn niet zo veilig als voorstanders van moderne landbouwtechnologie claimen, waarschuwt het Rathenau Instituut in het Financieele Dagblad (FD).
Redactie / Den Haag

Het Rathenau is een wetenschappelijk adviesorgaan van de Nederlandse regering en parlement. Het kabinet beloofde in het regeerakkoord juist in Brussel te lobbyen voor het soepeler toelaten van nieuwe gentechnologie voor de aanpassing van gewassen.

Gentechnologie zoals CRISPR-Cas is een eenvoudige vorm van biotechnologie, waarbij het DNA van een organisme direct wordt aangepast, zonder daarbij vreemd materiaal in te brengen. Volgens wetenschappers is dit veiliger dan de ‘oude’ genetische modificatietechnieken of het door straling of kruisen van planten veranderen van genetische kenmerken.

Het Keystone Policy Centre en Wageningen University & Research organiseren op 20 en 21 juni 2019 de conferentie CIRSPRcon, over CRISPR-Cas, zie de agenda voor meer informatie.