Lees verder
Industriële bedrijven die verbrandings- of droogprocessen gebruiken, kunnen een hoop energie besparen, door de hitte uit schoorstenen te hergebruiken, bijvoorbeeld om lucht of proceswater te verwarmen.
Redactie / Geldermalsen

Tot voor kort was warmteterugwinning uit schoorstenen lastig rendabel te maken. Dat komt doordat metalen warmtewisselaars snel corroderen door de zuren in rookgassen. Heatmatrix Group uit Geldermalsen ontwikkelde daarom polymere warmtewisselaars, die zuurbestendig zijn. Ze zijn geschikt voor bedrijven in de olie-, chemische-, staal- en voedingsmiddelenindustrie.

De polymere buizen zijn bestand tegen de sterke trillingen die soms in schoorstenen voorkomen, doordat ze in een honingraatstructuur zijn geplaatst en aan elkaar zijn gekoppeld met een techniek die doet denken aan ‘ziplock’ diepvrieszakjes. De buizen maken gebruik van elkaars sterkte, wat een robuust systeem oplevert.

Forse besparing

De polymere warmtewisselaars zijn ontwikkeld in samenwerking met kennisinstellingen, toeleveranciers, eindgebruikers en de overheid. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gaf daarbij advies en hielp met diverse overheidssubsidies. Inmiddels is het systeem ook buiten Nederland succesvol, bijvoorbeeld in Duitsland, Denemarken, Polen en Servië, maar ook verder weg, zoals in Pakistan en China. De oudste installatie draait inmiddels 9 jaar zonder problemen.

Het bewezen succes wordt ondersteund met een goede businesscase. Frank Tielens, CEO van HeatMatrix Group: “De terugverdientijd voor onze wisselaars is tussen de drie en vijf jaar, in sommige gevallen tussen de vijf en tien. Het hangt van de brandstof af. Kolen zijn nog goedkoop, maar duurdere brandstoffen, zoals aardgas of biomassa, maken het al snel interessant om energie te besparen.

De milieuvoordelen van het systeem zijn ook fors. Zo berekende consultancybureau Berenschot dat het CO2-besparingspotentieel tussen de 1 en 2 megaton ligt. Tielens: “Het Klimaatakkoord vraagt om 14 megaton besparing, dus wij geloven een heel belangrijke schakel in handen te hebben.”

Flinke investering

Ondernemers worden zich steeds meer bewust van de noodzaak van verduurzaming. Toch blijkt het soms nog best lastig om ze over te halen om te investeren in polymere warmtewisselaars. “Het installeren is een invasieve ingreep in je productieproces en vereist een flinke investering. Daar staat tegenover dat dit een eenmalige investering is, die een substantiële energiebesparing oplevert en het productieproces direct goedkoper maakt. Bovendien zijn er nu subsidies als de VeKi en DEI+. Die maken het extra aantrekkelijk om te investeren in een innovatief product als dit.”

Die subsidies worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Ze dragen bij aan de doelstellingen in het Klimaatakkoord om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten en in 2050 zelfs 95%. Uniek en eenmalig zijn de subsidies Demonstratie Energie- en Klimaatinvestering (DEI+): Circulaire Economie en de Versnelde Klimaatinvestering Industrie (VeKI). In 2020 opent daarnaast een heel nieuw soort regeling, die innovatieve integrale oplossingen voor de industrie ondersteunt: de regeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI).

Meer informatie over deze en andere regelingen is te vinden op de website van RVO.nl.