Lees verder
Een CO2-heffing is de meest kostenefficiënte maatregel om de Nederlandse industrie te verduurzamen. Dat stellen milieuorganisaties Greenpeace en WISE in een vandaag gepubliceerd rapport.
Redactie / Den Haag

Volgens de organisaties heeft een CO2-heffing geen substantiële negatieve gevolgen voor de concurrentiepositie van de industrie in Nederland. Een nationale CO2-heffing zou juist op Europees niveau tot een gelijk speelveld leiden. Omgekeerd heeft het ontzien van de Nederlandse industrie negatieve effecten, namelijk hogere kosten om tot de gewenste 49% CO2-reductie in 2030 te komen. Greenpeace en WISE roepen minister Wiebes dan ook op CO2-prijs te verankeren in het Klimaatakkoord.

Financiële prikkel

Het beprijzen van CO2 versnelt de terugverdientijd van investeringen en geeft zekerheid aan het bedrijfsleven over de kosten die gemaakt moeten worden om CO2-uitstoot te verminderen. Bovendien kan een deel van de opbrengsten van de heffing worden teruggesluisd als subsidie voor het nemen van CO2-besparende maatregelen of duurzame investeringen. Een dergelijke combinatie van beprijzing en subsidiëren kan heel doeltreffend werken. Op die manier worden bedrijven gesteund in hun omslag naar een schone toekomst blijkt uit de analyse van Greenpeace en WISE.

Concurrentiepositie

De grootste kostenstijging treedt op bij de energie-intensieve industrie: raffinaderijen, kunstmest, petrochemie en ijzer en staal. De energie-intensieve industrie betaalt momenteel minder voor energie dan dezelfde sectoren in de ons omringende landen, zoals Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse energie-intensieve industrie exporteert meer dan de helft van haar producten naar deze landen, waardoor bij een invoering van een CO2-heffing een deel van die kosten kunnen worden doorberekend aan klanten en daarmee wordt de concurrentiepositie juist weer gelijkgetrokken.