Lees verder
Het Nederlands kabinet heeft eerder dit jaar een directe stop ingesteld op de toekenning van nieuwe subsidies voor houtige biogrondstoffen voor lage-temperatuurwarmte. Dit betekent echter niet dat het kabinet laagwaardige toepassingen van biogrondstoffen gaat verbieden.
Redactie / Den Haag

Ook komt er geen subsidiestop op biomassaverbranding voor hoge temperatuur warmte en blijven de huidige subsidies bijstook biomassa kolencentrales in stand. Dat maakt Rob Jetten, minister van Klimaat en Energie, duidelijk in een antwoord op recente vragen van de Eerste Kamerfracties van PvdD, Nanninga en SGP.

“Het Nederlands kabinet ziet een belangrijke rol voor biogrondstoffen voor het bereiken van een klimaatneutrale en circulaire samenleving, maar ook voor transitiegerichte toepassingen zoals biobrandstoffen voor zwaar wegtransport en lucht- en zeevaart en hoge-temperatuurwarmte”, aldus Jetten. “Voor bio-energie installaties geldt verder dat de regels uit de RED (de hernieuwbare energierichtlijn van de EU) leidend zijn.”

Wel ziet het kabinet de toepassing van het cascaderingsprincipe als belangrijk onderdeel van een zo duurzaam mogelijk biogrondstoffenbeleid. “Dit principe is daarom onderdeel van verdere uitwerking van dit beleid en van de Nederlandse inzet rondom de RED.”

Lees de volledige brief van Rob Jetten op de website van Biomassafeiten.

Beeld: Dutchmen Photography/Shutterstock