Lees verder
Nog in november gaan twintig nieuwe aanvraagrondes van start voor het EFRO-programma Kansen voor West III. Dit subsidieprogramma is gericht op de ontwikkeling van de economie in West-Nederland. In totaal wordt €237 miljoen verdeeld over de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
Redactie / Den Haag

Niet alleen bedrijven komen hiervoor in aanmerking, maar bijvoorbeeld ook organisaties gericht op bedrijven, woningbouwcorporaties, vastgoedeigenaren, speciaal opgerichte coöperaties of andere samenwerkingsverbanden gericht op energietransitie, kennisinstituten, energiemaatschappijen, netbeheerders, warmtebedrijven en overheden. Per openstelling variëren de exacte voorwaarden, de maximale subsidiebijdragen en -percentages.

Het programma Kansen voor West III wordt grotendeels gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO) en loopt van 2022 tot eind 2029. De zes hoofdthema’s zijn innovatie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, slimme energiesystemen, circulaire economie en duurzame stedelijke ontwikkeling.

Kijk voor detail op de website van PNO Consultants.

Beeld: fokke baarssen/Shutterstock