Lees verder
De coronavirus-pandemie dreigt de recente voortgang bij de transitie naar schone energie teniet te doen, door een ongekende vraagdaling, prijsvolatiliteit en druk om de sociaal-economische kosten te verzachten. Dit maakt de haalbaarheid van de transitie op korte termijn twijfelachtig.
Redactie / Genève

Het beleid, de roadmaps en governance-kaders voor de energietransitie op nationaal, regionaal en mondiaal niveau moeten robuuster en veerkrachtiger worden tegen externe schokken, volgens de laatste editie van het Fostering Effective Energy Transition 2020-rapport dat het World Economic Forum vandaag (13 mei) heeft gepubliceerd.

Het rapport is gebaseerd op inzichten van Energy Transition Index (ETI) 2020, die 115 economieën vergelijkt op basis van de huidige prestaties van hun energiesystemen – op het gebied van economische ontwikkeling en groei, ecologische duurzaamheid en energiezekerheid en toegangsindicatoren – en hun bereidheid tot transitie naar duurzame, betaalbare en inclusieve energiesystemen.

Verbeterde duurzaamheid

De resultaten voor 2020 laten zien dat 75% van de landen hun ecologische duurzaamheid heeft verbeterd, ook al blijft de wereldwijde gemiddelde score voor deze dimensie de laagste van de drie beoordeelde categorieën. Deze vooruitgang is het resultaat van veelzijdige, stapsgewijze benaderingen, waaronder de koolstof-beprijzing, het voortijdig sluiten van kolencentrales en het herontwerpen van elektriciteitsmarkten om hernieuwbare energiebronnen te integreren.

Deze moeizaam verworven vooruitgang toont echter dat bestaand beleid en technologieën om de overgang naar schone energie te voltooien hun beperkingen hebben . De grootste algemene vooruitgang wordt gezien bij opkomende economieën. De gemiddelde ETI-score voor landen in de top 10% blijft sinds 2015 constant, wat wijst op een dringende behoefte aan baanbrekende oplossingen.

Herstelpakketten

COVID-19 vormt hierbij een bedreiging. De pandemie heeft bedrijven in alle bedrijfstakken gedwongen zich aan te passen aan operationele verstoringen, veranderingen in de vraag en nieuwe manieren van werken. Regeringen hebben economische herstelpakketten ingevoerd om deze effecten te verzachten. Als dergelijke herstelpakketten worden geïmplementeerd met het oog op een langetermijnstrategie, kunnen ze ook de overgang naar schone energie versnellen, door landen te helpen hun inspanningen op te schalen naar duurzame en inclusieve energiesystemen.

“De coronaviruspandemie biedt de mogelijkheid tot onorthodoxe interventie op de energiemarkten en wereldwijde samenwerking om een ​​economische herstel te ondersteunen dat de energietransitie versnelt zodra de acute crisis afneemt”, zegt Roberto Bocca, hoofd Energie en Materialen van het World Economic Forum. “Deze gigantische reset biedt ons de mogelijkheid om agressieve, vooruitstrevende langetermijnstrategieën te lanceren die leiden tot een gediversifieerd, veilig en betrouwbaar energiesysteem, dat uiteindelijk de toekomstige groei van de wereldeconomie op een duurzame en billijke manier zal ondersteunen.”

Beeld: PBouman/Shutterstock