Lees verder
Limburg transformeert naar een circulaire samenleving, met chemisch industrieterrein Chemelot en de bijbehorende Brightlands onderzoek- en ontwikkelcampus als kloppend hart: de Circulaire Hub. De ontwikkelagenda voor die ambitie werd vandaag (17 juni) in Geleen gepresenteerd.
Redactie / Geleen

Het idee voor de Circular Hub is ontstaan nadat het rijk, de samenwerkende provincies (IPO) en samenwerkende gemeenten (VNG) Zuid-Limburg eind 2019 uitnodigden om één van de vier proeftuinen te worden van het Interbestuurlijke Programma (IBP). Het doel hiervan is op een vernieuwende manier samen te werken aan de opgave ‘regionale economie als versneller van de nationale economie’.

Een brede alliantie van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Limburg heeft het laatste half jaar nagedacht over de Ontwikkelagenda Circular Hub: de gemeente Sittard-Geleen, de Provincie Limburg, Chemelot Industriepark, Brightlands Chemelot campus, DSM, Brightsite, Brightlands Materials Center, AMIBM, Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, Vista en CHILL.

Voortouw

‘We moeten snel de stap maken naar een duurzame economie’, aldus Bert Kip, voorzitter van de alliantie en tevens CEO van de Brightlands Chemelot Campus. ‘Dat lukt alleen als de chemische industrie het voortouw neemt. Dat vraagt om nieuwe methoden, nieuwe chemische processen. Daarvoor is deze regio uitstekend gepositioneerd met het Industriepark Chemelot en de Brightlands Chemelot Campus. En dat biedt grote kansen voor Limburg en de Euregio. De Chemelot Regio is dé plek voor de eerste Circular Hub in Europa.’

Voor inwoners betekent de Circular Hub een CO2 vrije woon- en leefomgeving, waar afval de grondstof is voor nieuwe producten. Ondernemers en industrie kunnen hier economische groei realiseren. De komst van nieuwe bedrijven en nieuwe inwoners biedt kansen voor stadscentra en woonwijken. Nieuwe banen in de circulaire economie zullen jongeren verleiden om in Limburg hun toekomst op te bouwen, waar zij een leven lang kunnen leren op MBO, HBO en WO niveau.

Concrete initiatieven

Binnen de Chemelot regio zijn nu al de nodige concrete initiatieven ontplooid met de ontwikkeling van nieuwe (biobased) materialen en op het vlak van recycling. Zo verwerkt Ioniqa gebruikte PET plastic tot nieuwe grondstoffen, wordt er al tapijtafval omgewerkt tot grondstoffen voor matrassen, start Sabic met een plastic-recyclefabriek en levert een gloednieuw zonnepark al een deel van de benodigde elektriciteit. De Ontwikkelagenda Circular Hub gaat nog meer concrete aanzetten en ideeën geven voor nieuwe projecten. Loek Radix, CEO van Chemelot: “Op basis van succesvolle voorbeelden en opgedane ervaringen versnellen wij ons transitie pad naar een circulaire economie. Wij staan niet aan de start, wij zijn allang op weg met het experimenteren, invoeren en opschalen van kansrijke circulaire innovaties.”

De transitie naar groene productiemethoden draagt ook bij aan het verdienvermogen van Nederland en sluit aan bij de Groeibrief van minister Wiebes. Regionaal gezien is de realisatie van de Circular Hub goed voor de Euregio. Gerekend wordt op duizenden extra arbeidsplaatsen.

Grote investeringen

Gedeputeerde Ruud Burlet laat weten ook buiten de Chemelot Regio te zoeken naar draagvlak en deelnemers aan de eerste Circular Hub. De transitie naar een Circular Hub vergt namelijk grote investeringen en een breed draagvlak van het bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap, overheden en burgers. De ontwikkelagenda overstijgt daarmee de belangen van Limburg.

“Deze regio staat straks bekend als de voortrekker op het gebied van circulair ondernemen, circulaire innovaties en circulair onderwijs”, zegt Burlet. “Place-to-be voor talent dat zich in wil zetten voor duurzame economische groei en een brede maatschappelijke welvaart. De optelsom van de Chemelot Circular Hub en een inspirerende woon- leefomgeving maken deze regio een aantrekkelijke partner om in te investeren.”

Beeld: Aerovista Luchtfotografie/Shutterstock