Lees verder
Wat zijn de ecologische, sociaal-economische en technologische effecten van BBI JU sinds de oprichting in 2014? Dat is allemaal na te lezen in de nieuwe publicatie die deze week werd gepubliceerd: 'BBI JU: een initiatief met grote impact voor groen herstel van Europa.'
Redactie / Brussel

Via 123 gefinancierde projecten heeft BBI JU sinds 2014 bijgedragen aan de ontwikkeling en structurering van de biobased industriesector in Europa. Maar liefst 924 begunstigden uit 37 EU-lidstaten en geassocieerde landen leggen de basis voor een groen herstel van Europa. Met een financiering van € 706 miljoen ontwikkelt het overgrote deel van BBI JU-projecten nieuwe duurzame biobased chemicaliën, materialen en producten met een lagere impact op het milieu dan hun fossiele alternatieven. Door voornamelijk organisch afval en zijstromen uit de agrovoedingsindustrie en bosbouw te gebruiken, investeringen te stimuleren en banen te creëren op het platteland, maken deze projecten de weg vrij voor een echt circulaire economie in Europa.

Philippe Mengal, uitvoerend directeur van BBI JU, verklaarde bij de lancering van de publicatie: ‘Onze projecten ontwikkelen een levendige en duurzame biobased economie in Europa. De hoge cijfers van gecreëerde geschoolde banen, en de aantallen investeringen en samenwerkingsverbanden tussen de academische wereld en de industrie, bewijzen het succes van het BBI JU-model. We hebben dit bereikt door bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering en de bescherming van het milieu. Ik kan met zekerheid zeggen dat de biobased industrieën een essentiële rol kunnen spelen in het groene herstel van Europa.’

Wat zijn de positieve effecten van BBI JU-projecten?

Milieueffecten
84% van de BBI JU-projecten ontwikkelt biobased producten met lagere broeikasgasemissies dan hun fossiele tegenhangers.

Duurzaamheid en circulariteit verbeteren
75% van de projecten draagt ​​bij tot afvalvermindering, hergebruik en recycling, terwijl de helft ervan het energieverbruik vermindert en het landgebruik verbetert. Terwijl de traditionele raffinaderijen niet-hernieuwbare fossiele grondstoffen zoals aardolie gebruiken, gebruiken BBI JU-bioraffinaderijen voornamelijk afval en bijproducten van verschillende industrieën, waardoor de circulaire middelen worden gewaarborgd.

Duurzame bronnen gebruiken
100% van de projecten verwerkt duurzame grondstoffen die uit Europa komen.

Sociaal-economische effecten

  • 82% van de BBI JU-projecten leidt tot het creëren van nieuwe geschoolde banen, voornamelijk in landelijke en kustgebieden.
  • 80% van de projecten leidt tot meer samenwerking tussen de verschillende actoren in de hele waardeketen, bijvoorbeeld tussen de academische wereld en de industrie.

Investeringen mobiliseren
BBI JU-projecten mobiliseren investeringen uit de particuliere sector en profiteren daarmee van het MKB, universiteiten, onderzoekscentra en bedrijven uit heel Europa. Voor € 195 miljoen aan BBI JU-financiering voor de eerste negen flagship-projecten bedraagt ​​de bijdrage van de industrie € 1,2 miljard.

Lees de volledige publicatie op de BBI JU-website.

Beeld: Elle_K/Shutterstock