Lees verder
Het Belgische agentschap innoveren & ondernemen Catalisti, houdt op woensdag 19 april een consortium bijeenkomst over hun innovatieprogramma's. Centraal staan dit keer de programma's  'Process Intensification and Sidestream Valorisation'.
Brussel

Een van de sprekers tijdens de middag is Linsey Garcia-Gonzalez, van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Zij gaat in op de resultaten van “Study of possible support policy concerning new uses of CO2 as feedstock/raw material”.

Voorbeeld van een project binnen het programma ‘Sidestram Valorisation’ is BlueChem. Zij willen de toekomstige business incubator voor de chemische sector worden. BlueChem wil de chemische sector vernieuwen door starters en projecten in duurzame chemie, de grootst mogelijke kans op slagen te geven. Daarvoor bieden ze een infrastructuur en een dienstverlening op maat.

De bijeenkomst is de ideale plaats om nieuwe innovatieve mogelijkheden en partners te vinden en om meer te weten te komen over project ideeën. Zo is er uitgebreid aandacht voor project pitches. Projecten kunnen zich tijdens de middag presenteren aan de leden van Catalisti en andere bezoekers.

Voor meer informatie en aanmelden zie onze agenda.